Cloud Testing API Client Library برای دات نت

Cloud Testing API : به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا آزمایش‌های خودکار را برای برنامه‌های تلفن همراه خود در زیرساخت Google اجرا کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Testing API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Testing.v1 .