Cloud Translation API Client Library برای دات نت

در حالی که این کتابخانه هنوز پشتیبانی می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم کتابخانه جدیدتر Cloud Client را برای ترجمه ابری، به‌ویژه برای پروژه‌های جدید امتحان کنید. برای جزئیات نصب و استفاده به کتابخانه‌های ترجمه ابری مراجعه کنید.

Cloud Translation API : ترجمه متن را در وب سایت یا برنامه شما ادغام می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Translation API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Translate.v3 .