Web Security Scanner API Client Library برای دات نت

Web Security Scanner API : برنامه‌های Compute Engine و App Engine شما را برای آسیب‌پذیری‌های رایج وب اسکن می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Web Security Scanner API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.WebSecurityScanner.v1 .