YouTube Data API v3 Client Library برای دات نت

YouTube Data API v3 : YouTube Data API v3 یک API است که دسترسی به داده‌های YouTube مانند ویدیوها، فهرست‌های پخش و کانال‌ها را فراهم می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با YouTube Data API v3 با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

نمونه

youtube-api-samples ممکن است به شما در شروع استفاده از کتابخانه مشتری کمک کند.

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.YouTube.v3 .