API Google được hỗ trợ

Để bắt đầu sử dụng thư viện ứng dụng .NET, hãy tìm API bạn muốn sử dụng rồi nhấp vào số phiên bản mong muốn:

API
AI Platform Training & Prediction API
Tên APIml
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảMột API để tạo và sử dụng các mô hình học máy.
Dịch vụ khám phá API
Tên APIkhám phá
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảDịch vụ khám phá API của Google cho phép người sử dụng dịch vụ liệt kê siêu dữ liệu khám phá của tất cả các API công khai do Nền tảng API quản lý.
API cổng vào API
Tên APIapigateway
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
Các phiên bản khác: v1beta
API Keys API
Tên APIapikeys
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảQuản lý khoá API được liên kết với dự án của nhà phát triển.
API Báo cáo trải nghiệm vi phạm
Tên APIbáo cáo trải nghiệm lạm dụng
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảXem dữ liệu trong Báo cáo trải nghiệm lừa gạt, đồng thời nhận danh sách các trang web có nhiều trải nghiệm lừa gạt.
API URL của Accelerated Mobile Pages (AMP)
Tên APIAcceleratedmobilepageurl
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTruy xuất danh sách URL AMP (và URL bộ nhớ đệm AMP tương đương) cho một danh sách URL công khai nhất định.
API phê duyệt quyền truy cập
Tên APIaccessapproval
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảMột API để kiểm soát quyền truy cập của nhân viên Google vào dữ liệu.
API Access Context Manager
Tên APItrình quản lý ngữ cảnh access
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảMột API để thiết lập chế độ kiểm soát quyền truy cập dựa trên thuộc tính đối với các yêu cầu đối với các dịch vụ trên GCP.
Các phiên bản khác: v1beta
API người mua Ad Exchange II
Tên APIadexchangebuyer2
Phiên bảnphiên bản 2beta1
Nội dung mô tảSử dụng các tính năng mới nhất để quản lý tài khoản Authorized Buyers, cấu hình Đặt giá thầu theo thời gian thực và các chỉ số của phiên đấu giá, cũng như các giao dịch có lập trình trên Marketplace.
API Báo cáo trải nghiệm quảng cáo
Tên APIbáo cáo trải nghiệm quảng cáo
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảXem dữ liệu Báo cáo trải nghiệm quảng cáo và nhận danh sách các trang web có một số lượng lớn quảng cáo gây khó chịu.
API AdMob
Tên APIadmob
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI AdMob cho phép nhà xuất bản nhận thông tin về tài khoản AdMob của họ theo cách có lập trình.
Các phiên bản khác: v1beta
API Máy chủ AdSense
Tên APImáy chủ lưu trữ AdSense
Phiên bảnv4.1
Nội dung mô tảAPI Máy chủ AdSense cung cấp cho Máy chủ AdSense quyền truy cập vào các khả năng tạo báo cáo, tạo mã quảng cáo và quản lý nhà xuất bản.
API Quản lý AdSense
Tên APIadsense
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảAPI Quản lý AdSense cho phép nhà xuất bản truy cập vào khoảng không quảng cáo cũng như chạy báo cáo thu nhập và hiệu suất.
API SDK dành cho quản trị viên
Tên APIadmin
Phiên bảnreports_v1
Nội dung mô tảSDK dành cho quản trị viên cho phép quản trị viên của các miền doanh nghiệp xem và quản lý các tài nguyên như người dùng, nhóm, v.v. SDK này cũng cung cấp các báo cáo kiểm tra và báo cáo mức sử dụng của miền.
Các phiên bản khác: directory_v1, datatransfer_v1
API Analytics Hub
Tên APIanalyticshub
Phiên bảnv1beta1
Nội dung mô tảTrao đổi dữ liệu và tài sản phân tích một cách an toàn và hiệu quả.
API Báo cáo Analytics
Tên APIanalyticsreporting
Phiên bảnv4
Nội dung mô tảTruy cập vào dữ liệu báo cáo Analytics.
API đối tác cấp phép thiết bị Android
Tên APIcấp phép thiết bị android
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTự động hoá quy trình thiết lập tự động cho Android cho đại lý, khách hàng và dịch vụ EMM (quản lý thiết bị di động doanh nghiệp).
Android Management API
Tên APIandroidmanagement
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAndroid Management API cung cấp tính năng quản lý các thiết bị và ứng dụng Android từ xa cho doanh nghiệp.
API Đăng ký Apigee
Tên APItổ chức quản lý tài chính
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
App Engine Admin API
Tên APIappengine
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCung cấp và quản lý ứng dụng App Engine của nhà phát triển.
Các phiên bản khác: v1beta, v1alpha
API Apps Script
Tên APItập lệnh
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuản lý và thực thi các dự án Google Apps Script.
API bảng Area120
Tên APIarea120tables
Phiên bảnphiên bản 1alpha1
Nội dung mô tả
API Artifact Registry
Tên APIartifactregistry
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảLưu trữ và quản lý các cấu phần phần mềm của bản dựng trong một dịch vụ tích hợp và có thể mở rộng, xây dựng trên cơ sở hạ tầng của Google.
Các phiên bản khác: v1beta2, v1beta1
API Assured Workloads
Tên APIassuredworkloads
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
Authorized Buyers Marketplace API
Tên APItrang web thương mại của người mua được uỷ quyền
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Thị trường Authorized Buyers cho phép người mua khám phá khoảng không quảng cáo theo cách có lập trình; đề xuất, truy xuất và thương lượng giao dịch với nhà xuất bản.
Sao lưu cho API GKE
Tên APIgkebackup
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảSao lưu cho GKE là một dịch vụ sao lưu và khôi phục tải công việc của Kubernetes được quản lý cho các cụm GKE.
API Giải pháp Bare Metal
Tên APIbaremetalsolution
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảBare Metal Solution cung cấp phần cứng để chạy các tải công việc chuyên biệt với độ trễ thấp trên Google Cloud.
Các phiên bản khác: v1, v1alpha1
API BigQuery
Tên APIbigquery
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảMột nền tảng dữ liệu để khách hàng tạo, quản lý, chia sẻ và truy vấn dữ liệu.
BigQuery Connection API
Tên APIkết nối BigQuery
Phiên bảnv1beta1
Nội dung mô tảCho phép người dùng quản lý các mối kết nối trong BigQuery với các nguồn dữ liệu bên ngoài.
API chuyển dữ liệu của BigQuery
Tên APIbigquerydatatransfer
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảThường xuyên lên lịch truy vấn hoặc chuyển dữ liệu bên ngoài từ các ứng dụng SaaS sang Google BigQuery.
BigQuery Reservation API
Tên APIđặt trước trong BigQuery
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảDịch vụ sửa đổi các giao dịch đặt trước giá cố định của BigQuery.
Các phiên bản khác: v1beta1
API uỷ quyền nhị phân
Tên APIbinaryauthorization
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảGiao diện quản lý của Binary Uỷ quyền, một dịch vụ giúp kiểm soát và xác thực quá trình triển khai dựa trên chính sách cho những hình ảnh được triển khai cho Google Kubernetes Engine (GKE), Anthos Service Mesh, Anthos Clusters và Cloud Run.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Blogger phiên bản 3
Tên APIblogger
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảAPI Blogger cho phép truy cập vào các bài đăng, bình luận và trang trong blog của Blogger.
Các phiên bản khác: v2
API Sách
Tên APIsách
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Google Sách cho phép khách hàng truy cập vào kho lưu trữ Google Sách.
API Campaign Manager 360
Tên APIdfareporting
Phiên bảnv3.5
Nội dung mô tảXây dựng các ứng dụng để quản lý hiệu quả các quy trình quản lý quảng cáo, báo cáo và phân bổ lớn hoặc phức tạp cho Campaign Manager 360.
API Tổ chức phát hành chứng chỉ
Tên APItư nhân
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCertificate Authority Service API là một dịch vụ có khả năng hoạt động cao, có thể mở rộng, cho phép bạn đơn giản hoá và tự động hoá việc quản lý các tổ chức phát hành chứng chỉ riêng tư (CA) trong khi vẫn kiểm soát được khoá riêng tư của mình.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Trình quản lý chứng chỉ
Tên APIcertificatemanager
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
API Quản lý Chrome
Tên APIquản lý Chrome
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Quản lý Chrome là một bộ dịch vụ cho phép quản trị viên Chrome xem, quản lý và thu thập thông tin chi tiết về thiết bị ChromeOS và Trình duyệt Chrome.
Chrome Policy API
Tên APIchính sách Chrome
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảChrome Policy API là một bộ dịch vụ cho phép quản trị viên Chrome kiểm soát các chính sách áp dụng cho trình duyệt Chrome và thiết bị ChromeOS được quản lý.
API Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome
Tên APIbáo cáo Chrome
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome giúp bạn xem dữ liệu về trải nghiệm người dùng thực tế của hàng triệu trang web.
API Quyền truy cập được xác minh của các thiết bị Chrome
Tên APIquyền truy cập đã xác minh
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảAPI dành cho tiện ích Quyền truy cập đã xác minh của Chrome giúp xác minh thông tin đăng nhập cho các thiết bị Chrome kết nối với mạng doanh nghiệp
Các phiên bản khác: v1
API Cloud Asset
Tên APIcloudasset
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCloud Asset API quản lý nhật ký và khoảng không quảng cáo của các tài nguyên trên đám mây.
Các phiên bản khác: v1beta1, v1p7beta1, v1p5beta1, v1p4beta1, v1p1beta1
Cloud Bigtable Admin API
Tên APIbigtableadmin
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảQuản trị các bảng và phiên bản Cloud Bigtable của bạn.
API thanh toán đám mây
Tên APIcloudbilling
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCho phép nhà phát triển quản lý việc thanh toán cho các dự án Google Cloud Platform của họ theo phương thức lập trình.
Cloud Billing Budget API
Tên APIngân sách thanh toán
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Ngân sách thanh toán đám mây lưu trữ ngân sách Cloud Billing, trong đó xác định kế hoạch ngân sách và các quy tắc để thực thi khi mức chi tiêu được theo dõi dựa trên kế hoạch đó.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Cloud Build
Tên APIcloudbuild
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTạo và quản lý các bản dựng trên Google Cloud Platform.
Các phiên bản khác: v1beta1, v1alpha2, v1alpha1
API Cloud Channel
Tên APIkênh đám mây
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCloud Channel API giúp các đối tác của Google Cloud có một nền tảng bán lại hợp nhất và các API trên toàn bộ Google Cloud, bao gồm cả GCP, Workspace, Maps và Chrome.
API Cloud Composer
Tên APInhà soạn nhạc
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuản lý các môi trường Apache Airflow trên Google Cloud Platform.
Các phiên bản khác: v1beta1
Cloud DNS API
Tên APIdns
Phiên bảnv2
Nội dung mô tả
Các phiên bản khác: v1, v1beta2
API Cloud Data Fusion
Tên APIdatafusion
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCloud Data Fusion là một dịch vụ tích hợp dữ liệu doanh nghiệp trên nền tảng đám mây và được quản lý hoàn toàn, giúp xây dựng và quản lý các quy trình dữ liệu một cách nhanh chóng. Phiên bản này cung cấp giao diện đồ hoạ để tăng hiệu quả về thời gian và giảm bớt sự phức tạp, đồng thời cho phép người dùng doanh nghiệp, nhà phát triển và nhà khoa học dữ liệu dễ dàng và tin cậy xây dựng các giải pháp tích hợp dữ liệu có thể mở rộng để làm sạch, chuẩn bị, kết hợp, truyền và biến đổi dữ liệu mà không phải vật lộn với cơ sở hạ tầng.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) của Cloud
Tên APIdlp
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảCung cấp các phương pháp phát hiện, phân tích rủi ro và loại bỏ thông tin nhận dạng của các mảnh nhạy cảm về quyền riêng tư trong văn bản, hình ảnh và kho lưu trữ Google Cloud Platform.
API Cloud Dataplex
Tên APIDataplex
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảDataplex API được dùng để quản lý vòng đời của các hồ dữ liệu.
API Cloud Dataproc
Tên APIdataproc
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuản lý các công việc và cụm dựa trên Hadoop trên Google Cloud Platform.
API Cloud Datastore
Tên APIdatastore
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTruy cập vào cơ sở dữ liệu NoSQL không có giản đồ để cung cấp bộ nhớ mạnh mẽ, có thể mở rộng, được quản lý hoàn toàn cho ứng dụng của bạn.
Các phiên bản khác: v1beta3, v1beta1
Cloud Debugger API
Tên APIclouddebugger
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảKiểm tra ngăn xếp lệnh gọi và các biến của một ứng dụng đang chạy mà không dừng hoặc làm chậm ứng dụng.
API Cloud Deployment Manager phiên bản 2
Tên APIdeploymentmanager
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảGoogle Cloud Deployment Manager phiên bản 2 API cung cấp các dịch vụ để định cấu hình, triển khai và xem các dịch vụ và API của Google Cloud thông qua các mẫu có chỉ định việc triển khai tài nguyên trên đám mây.
Các phiên bản khác: v2beta, alpha
API Cloud Document AI
Tên APIdocumentai
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảDịch vụ phân tích cú pháp thông tin có cấu trúc từ các tài liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc bằng AI tiên tiến của Google như ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, dịch thuật và AutoML.
Các phiên bản khác: v1beta3, v1beta2
API Cloud Domains
Tên APItên miền
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảBật tính năng quản lý và định cấu hình tên miền.
Các phiên bản khác: v1beta1, v1alpha2
API Cloud Filestore
Tên APItệp
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCloud Filestore API được dùng để tạo và quản lý máy chủ tệp trên đám mây.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Cloud Firestore
Tên APIfirestore
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTruy cập vào cơ sở dữ liệu tài liệu NoSQL được xây dựng để tự động mở rộng quy mô, đạt hiệu suất cao và dễ dàng phát triển ứng dụng.
Các phiên bản khác: v1beta2, v1beta1
Cloud Functions API
Tên APIcloudfunctions
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảQuản lý các chức năng gọn nhẹ do người dùng cung cấp được thực thi để phản hồi sự kiện.
Các phiên bản khác: v1, v2beta, v2alpha
Cloud Healthcare API
Tên APIChăm sóc sức khỏe
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuản lý, lưu trữ và truy cập vào dữ liệu chăm sóc sức khoẻ trong Google Cloud Platform.
Các phiên bản khác: v1beta1
API IDS của Cloud
Tên APIids
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCloud IDS (Hệ thống phát hiện xâm nhập của Cloud) phát hiện phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, các cuộc tấn công bằng lệnh và điều khiển, cũng như các mối đe doạ khác dựa trên mạng. Hiệu quả bảo mật của nền tảng này là công nghệ hàng đầu trong ngành và được xây dựng bằng công nghệ của Palo Alto Networks. Khi bạn sử dụng sản phẩm này, tên tổ chức và mức sử dụng của bạn sẽ được chia sẻ với Palo Alto Networks.
API Cloud Identity
Tên APIcloudidentity
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI để cấp phép và quản lý tài nguyên nhận dạng.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Cloud Identity-Aware Proxy
Tên APIiap
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảKiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng đám mây chạy trên Google Cloud Platform.
Các phiên bản khác: v1beta1
API IoT Cloud
Tên APIcloudiot
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảĐăng ký và quản lý các thiết bị IoT (Internet của vạn vật) kết nối với Google Cloud Platform.
API Dịch vụ quản lý khoá đám mây (KMS)
Tên APIcloudkms
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuản lý khoá và thực hiện thao tác mã hoá trong dịch vụ đám mây trung tâm để các ứng dụng và tài nguyên khác trên đám mây có thể sử dụng trực tiếp.
API Cloud Life Sciences
Tên APIlifesciences
Phiên bảnv2beta
Nội dung mô tảCloud Life Sciences là một bộ dịch vụ và công cụ dùng để quản lý, xử lý và chuyển đổi dữ liệu trong khoa học sự sống.
API ghi nhật ký trên đám mây
Tên APIghi nhật ký
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảGhi mục nhập nhật ký và quản lý cấu hình Ghi nhật ký trên đám mây của bạn.
Cloud Memorystore cho API Memcache
Tên APImemcache
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảGoogle Cloud Memorystore cho API Memcache được dùng để tạo và quản lý các thực thể Memcached trong GCP.
Các phiên bản khác: v1beta2
Cloud Monitoring API
Tên APImonitoring
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảQuản lý dữ liệu và cấu hình của dịch vụ Giám sát trên đám mây.
Các phiên bản khác: v1
Cloud Natural Language API
Tên APIlanguage
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCung cấp các công nghệ hiểu ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như phân tích cảm xúc, nhận dạng đối tượng, phân tích tình cảm của đối tượng và chú thích văn bản khác cho nhà phát triển.
Các phiên bản khác: v1beta2, v1beta1
Cloud OS Login API
Tên APIoslogin
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảBạn có thể sử dụng tính năng Đăng nhập vào hệ điều hành để quản lý quyền truy cập vào các thực thể máy ảo thông qua các vai trò IAM.
Các phiên bản khác: v1beta, v1alpha
API Cloud Pub/Sub
Tên APIpubsub
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCung cấp tính năng nhắn tin không đồng bộ, nhiều với nhiều, đáng tin cậy giữa các ứng dụng.
Các phiên bản khác: v1beta2, v1beta1a
API Cloud Resource Manager
Tên APIcloudresourcemanager
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảTạo, đọc và cập nhật siêu dữ liệu cho vùng chứa tài nguyên trên Google Cloud Platform.
Các phiên bản khác: v2, v1, v2beta1, v1beta1
API quản trị Cloud Run
Tên APIrun
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảTriển khai và quản lý hình ảnh vùng chứa do người dùng cung cấp và tự động mở rộng dựa trên các yêu cầu nhận được. Cloud Run Admin API phiên bản 1 tuân theo quy cách của API Phân phát Knative, còn phiên bản 2 phù hợp với các tiêu chuẩn API dựa trên AIP của Google Cloud, như mô tả tại https://google.aip.dev/.
Các phiên bản khác: v1, v1alpha1
API cấu hình thời gian chạy đám mây
Tên APIruntimeconfig
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTrình định cấu hình thời gian chạy giúp bạn linh động định cấu hình và hiển thị các biến thông qua Google Cloud Platform. Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập Người theo dõi và Người chờ. Những người này sẽ theo dõi các thay đổi đối với dữ liệu của bạn và quay lại dựa trên một số điều kiện nhất định.
Các phiên bản khác: v1beta1
Cloud SQL Admin API
Tên APIsqladmin
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI để quản lý thực thể cơ sở dữ liệu Cloud SQL
Các phiên bản khác: v1beta4
API Cloud Scheduler
Tên APItrình lập lịch đám mây
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTạo và quản lý các công việc chạy theo lịch biểu định kỳ.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Cloud Search
Tên APIcloudsearch
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCloud Search cung cấp chức năng tìm kiếm trên đám mây qua dữ liệu của Google Workspace. Cloud Search API cho phép lập chỉ mục dữ liệu không phải của Google Workspace vào Cloud Search.
API Cloud Shell
Tên APIcloudshell
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCho phép người dùng bắt đầu, định cấu hình và kết nối với các phiên shell tương tác chạy trên đám mây.
API Cloud Source Repositories
Tên APIsourcerepo
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTruy cập vào kho lưu trữ mã nguồn do Google lưu trữ.
API Cloud Spanner
Tên APIspanner
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCloud Spanner là một dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý, có sứ mệnh quan trọng, nhất quán trên toàn cầu và có thể mở rộng.
API Chuyển lời nói thành văn bản trên đám mây
Tên APIdiễn thuyết
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảChuyển đổi âm thanh thành văn bản bằng cách áp dụng các mô hình mạng nơron mạnh mẽ.
Các phiên bản khác: v2beta1, v1p1beta1
API Cloud Storage
Tên APIlượng nước giữ lại
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCho phép bạn lưu trữ và truy xuất các đối tượng dữ liệu có khả năng lớn và không thể thay đổi.
Cloud Storage cho Firebase API
Tên APIfirebasestorage
Phiên bảnv1beta
Nội dung mô tảCloud Storage cho Firebase API cho phép quản lý có lập trình các bộ chứa trong Cloud Storage để sử dụng trong các dự án Firebase
API Cloud TPU
Tên APItpu
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTPU API cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào công nghệ TPU của Google.
Các phiên bản khác: v2alpha1, v1alpha1
API Cloud Talent Solution
Tên APIviệc làm
Phiên bảnv4
Nội dung mô tảCloud Talent Solution cung cấp chức năng tạo, đọc, cập nhật và xoá tin tuyển dụng, cũng như tìm kiếm việc làm dựa trên từ khoá và bộ lọc.
Các phiên bản khác: v3, v3p1beta1
API Cloud Tasks
Tên APIcloudtasks
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảQuản lý việc thực thi số lượng lớn các yêu cầu đã phân phối.
Các phiên bản khác: v2beta3, v2beta2
API Kiểm thử trên đám mây
Tên APIđang kiểm tra
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCho phép nhà phát triển chạy kiểm thử tự động cho các ứng dụng dành cho thiết bị di động của họ trên cơ sở hạ tầng của Google.
API chuyển văn bản sang lời nói trên đám mây
Tên APItexttospeech
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTổng hợp lời nói có âm điệu tự nhiên bằng cách áp dụng các mô hình mạng nơron mạnh mẽ.
Các phiên bản khác: v1beta1
API kết quả của Cloud Tool
Tên APIkết quả công cụ
Phiên bảnphiên bản 1beta3
Nội dung mô tảAPI để xuất bản và truy cập vào kết quả trong các công cụ cho nhà phát triển.
Cloud Trace API
Tên APIcloudtrace
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảGửi dữ liệu theo dõi ứng dụng đến Cloud Trace để xem. Theo mặc định, dữ liệu theo dõi được thu thập cho mọi ứng dụng App Engine. Bạn có thể dùng API này để cung cấp dữ liệu theo dõi từ các ứng dụng khác. Thư viện này dùng để tương tác trực tiếp với Cloud Trace API. Nếu đang tìm cách đo lường ứng dụng của mình cho Cloud Trace, bạn nên sử dụng OpenTelemetry.
Các phiên bản khác: v1, v2beta1
Cloud Translation API
Tên APIdịch
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảTích hợp dịch văn bản vào trang web hoặc ứng dụng của bạn.
Các phiên bản khác: v2, v3beta1
API Cloud Video Intelligence
Tên APIvideointelligence
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảPhát hiện vật thể, nội dung phản cảm và cảnh thay đổi trong video. Mã này cũng chỉ rõ khu vực chú thích và chuyển lời nói thành văn bản. Hỗ trợ cả API không đồng bộ và API truyền trực tuyến.
Các phiên bản khác: v1beta2, v1p3beta1, v1p2beta1, v1p1beta1
Cloud Vision API
Tên APIvision
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTích hợp các tính năng của Google Vision, trong đó có gắn nhãn hình ảnh, khuôn mặt, biểu trưng và phát hiện điểm mốc, nhận dạng ký tự quang học (OCR) và phát hiện nội dung phản cảm vào các ứng dụng.
Các phiên bản khác: v1p2beta1, v1p1beta1
API Compute Engine
Tên APIcompute
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTạo và chạy máy ảo trên Google Cloud Platform.
Các phiên bản khác: beta, alpha
API Trình kết nối
Tên APIconnectors
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCho phép người dùng tạo và quản lý các kết nối với các dịch vụ của Google Cloud và ứng dụng doanh nghiệp của bên thứ ba bằng giao diện Trình kết nối.
Contact Center AI Insights API
Tên APIcontactcenterinsights
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
API Phân tích vùng chứa
Tên APIcontaineranalysis
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảViệc triển khai Grafeas API, giúp lưu trữ và truy xuất siêu dữ liệu quan trọng về tất cả cấu phần phần mềm của bạn.
Các phiên bản khác: v1beta1, v1alpha1
Content API for Shopping
Tên APInhững nội dung
Phiên bảnv2.1
Nội dung mô tảQuản lý tài khoản và trang thông tin sản phẩm cho Google Mua sắm
Các phiên bản khác: v2
API Tìm kiếm tuỳ chỉnh
Tên APIcustomsearch
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTìm kiếm trên một trang web hoặc tập hợp các trang web
API Gắn nhãn dữ liệu
Tên APIdatalabeling
Phiên bảnv1beta1
Nội dung mô tảAPI công khai cho Dịch vụ gắn nhãn dữ liệu Google Cloud AI.
API Quy trình dữ liệu
Tên APIdatapipelines
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuy trình dữ liệu cung cấp giao diện để tạo, cập nhật và quản lý các công việc định kỳ trong Phân tích dữ liệu.
API di chuyển cơ sở dữ liệu
Tên APIdatamigration
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuản lý tài nguyên của Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu trên đám mây trên Google Cloud Platform.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Dataflow
Tên APIdataflow
Phiên bảnphiên bản 1b3
Nội dung mô tảQuản lý các dự án Google Cloud Dataflow trên Google Cloud Platform.
API Dataproc Metastore
Tên APImetastore
Phiên bảnv1beta
Nội dung mô tảDataproc Metastore API được dùng để quản lý vòng đời và cấu hình của các dịch vụ metastore.
Các phiên bản khác: v1alpha
API Datastream
Tên APIdatastream
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
Các phiên bản khác: v1alpha1
API Dialogflow
Tên APIdialogflow
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảXây dựng giao diện trò chuyện (ví dụ: bot trò chuyện cũng như các ứng dụng và thiết bị hỗ trợ giọng nói).
Các phiên bản khác: v2, v3beta1, v2beta1
Tên APIđường liên kết đến tài sản kỹ thuật số
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảKhám phá mối quan hệ giữa các thành phần trực tuyến, chẳng hạn như trang web hoặc ứng dụng di động.
API Display & Video 360
Tên APIdisplayvideo
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảDisplay & Video 360 API cho phép người dùng tự động hoá các quy trình công việc phức tạp trong Display & Video 360, chẳng hạn như tạo đơn đặt hàng quảng cáo và đặt tiêu chí nhắm mục tiêu cho từng mục hàng.
Các phiên bản khác: v2
API RDAP của miền
Tên APIdomainsrdap
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI công khai chỉ đọc cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về tên miền.
DoubleClick Bid Manager API
Tên APIdoubleclickbidmanager
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảAPI Trình quản lý giá thầu DoubleClick cho phép người dùng quản lý cũng như tạo chiến dịch và báo cáo.
API Drive
Tên APIlái xe
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảQuản lý các tệp trong Drive, bao gồm cả việc tải lên, tải xuống, tìm kiếm, phát hiện các thay đổi và cập nhật quyền chia sẻ.
Các phiên bản khác: v2
Drive Activity API
Tên APIhoạt động lái xe
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảCung cấp chế độ xem hoạt động trong quá khứ trong Google Drive.
API Enterprise License Manager
Tên APIcấp phép
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảGoogle Enterprise License Manager API giúp bạn quản lý Google Workspace và các giấy phép liên quan cho tất cả người dùng của một khách hàng mà bạn quản lý.
API Báo cáo lỗi
Tên APIclouderrorreporting
Phiên bảnv1beta1
Nội dung mô tảNhóm và đếm các lỗi tương tự trên các dịch vụ và ứng dụng đám mây, báo cáo lỗi mới và cấp quyền truy cập vào các nhóm lỗi và lỗi liên quan.
Essential Contacts API
Tên APIessentialcontacts
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
API Eventarc
Tên APIeventarc
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảXây dựng các ứng dụng dựa trên sự kiện trên Google Cloud Platform.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Công cụ xác minh tính xác thực
Tên APIcông cụ kiểm chứng
Phiên bảnphiên bản 1alpha1
Nội dung mô tả
API Kiểm tra ứng dụng Firebase
Tên APIfirebaseappcheck
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTính năng Kiểm tra ứng dụng Firebase hoạt động cùng với các dịch vụ khác của Firebase để giúp bảo vệ các tài nguyên phụ trợ của bạn khỏi hành vi sai trái, chẳng hạn như lừa đảo hoặc gian lận trong việc thanh toán.
Các phiên bản khác: v1beta
API Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
Tên APIfcm
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảFCM gửi API cung cấp giải pháp nhắn tin trên nhiều nền tảng để gửi thông báo một cách đáng tin cậy mà không tốn phí.
API dữ liệu gửi thông báo qua đám mây của Firebase
Tên APIdữ liệu fcm
Phiên bảnv1beta1
Nội dung mô tảCung cấp thêm thông tin về hoạt động gửi và gửi tin nhắn qua Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM).
Tên APIfirebasedynamiclinks
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTạo và quản lý Đường liên kết động của Firebase theo cách có lập trình.
API Lưu trữ Firebase
Tên APIfirebasehosting
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI REST lưu trữ của Firebase cho phép việc quản lý và triển khai có lập trình và tùy chỉnh cho các trang web được lưu trữ trên Firebase của bạn. Sử dụng API REST này để tạo và quản lý các kênh và trang web, cũng như để triển khai các tệp nội dung và cấu hình lưu trữ mới hoặc đã cập nhật.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Firebase ML
Tên APIfirebaseml
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTruy cập vào các mô hình học máy tuỳ chỉnh được lưu trữ qua Firebase ML.
Các phiên bản khác: v1beta2
API Quản lý Firebase
Tên APIfirebase
Phiên bảnv1beta1
Nội dung mô tảFirebase Management API cho phép thiết lập và quản lý các dự án Firebase có lập trình, bao gồm cả tài nguyên Firebase của dự án và các ứng dụng Firebase.
API Quản lý cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
Tên APIfirebasedatabase
Phiên bảnv1beta
Nội dung mô tảAPI Quản lý cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase cho phép việc cung cấp và quản lý có lập trình các phiên bản của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.
API quy tắc Firebase
Tên APIQuy tắc Firebase
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTạo và quản lý các quy tắc xác định thời điểm một dịch vụ có hỗ trợ Quy tắc Firebase cho phép yêu cầu.
Fitness API
Tên APIthể-dục
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Thể dục giúp quản lý dữ liệu theo dõi hoạt động thể dục của người dùng.
GKE Hub API
Tên APIgkehub
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
Các phiên bản khác: v1beta1, v1beta, v2alpha, v1alpha2, v1alpha
API Dịch vụ trò chơi
Tên APIgameservices
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTriển khai và quản lý cơ sở hạ tầng cho trải nghiệm chơi trò chơi nhiều người chơi trên toàn cầu.
Các phiên bản khác: v1beta
Genomics API
Tên APIgenomics
Phiên bảnphiên bản 2alpha1
Nội dung mô tảTải lên, xử lý, truy vấn và tìm kiếm dữ liệu Genomics trên đám mây.
API Gmail
Tên APIgmail
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Gmail cho phép bạn xem và quản lý dữ liệu hộp thư của Gmail như chuỗi thư, thư và nhãn.
API Công cụ Postmaster của Gmail
Tên APIgmailpostmastertools
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Công cụ Postmaster là một API RESTful cung cấp quyền truy cập có lập trình vào các chỉ số về lưu lượng email (như báo cáo thư rác, lỗi gửi thư, v.v.) nếu không hiện có sẵn thông qua giao diện người dùng của Công cụ Postmaster của Gmail.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Google Analytics
Tên APIanalytics
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảAPI Analytics cho phép bạn truy cập vào cấu hình Analytics và dữ liệu báo cáo.
API Quản trị của Google Analytics
Tên APIquản trị viên phân tích
Phiên bảnv1alpha
Nội dung mô tả
API Dữ liệu của Google Analytics
Tên APIdữ liệu phân tích
Phiên bảnv1beta
Nội dung mô tảTruy cập vào dữ liệu báo cáo trong Google Analytics.
API Lịch Google
Tên APIlịch
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảAPI Lịch Google cho phép bạn quản lý lịch và sự kiện của mình.
Google Chat API
Tên APItrò chuyện
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCho phép các ứng dụng tìm nạp thông tin và thực hiện hành động trong Google Chat. Xác thực bằng tài khoản dịch vụ là điều kiện tiên quyết để sử dụng API REST của Google Chat.
API Thông tin dân sự của Google
Tên APIthông tin dân sự
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảCung cấp địa điểm bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu sớm, dữ liệu về cuộc thi, nhân viên bầu cử và người đại diện chính phủ cho các địa chỉ cư trú tại Hoa Kỳ.
Google Classroom API
Tên APIclassroom
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuản lý lớp học, danh sách và lời mời trong Google Lớp học.
API Google Cloud Data Catalog
Tên APIdatacatalog
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảDịch vụ quản lý siêu dữ liệu và khám phá dữ liệu được quản lý toàn diện và có khả năng mở rộng cao.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Triển khai của Google Cloud
Tên APIclouddeploy
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
Memorystore for Redis API của Google Cloud
Tên APIredis
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTạo và quản lý các phiên bản Redis trên Google Cloud Platform.
Các phiên bản khác: v1beta1
API hỗ trợ Google Cloud
Tên APIcloudsupport
Phiên bảnv2beta
Nội dung mô tảQuản lý các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của Google Cloud đối với các dịch vụ hỗ trợ trong dịch vụ Chăm sóc khách hàng.
Google Docs API
Tên APIdocs
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảĐọc và ghi tài liệu trên Google Tài liệu.
API Google Biểu mẫu
Tên APIbiểu mẫu
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảĐọc và ghi Google Biểu mẫu cũng như câu trả lời.
API Google Keep
Tên APIkeep
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Google Keep được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp để quản lý nội dung trên Google Keep và giải quyết các vấn đề do phần mềm bảo mật đám mây xác định.
API Google OAuth2
Tên APIoauth2
Phiên bảnv2
Nội dung mô tả[Không dùng nữa] Nhận trạng thái cấp phép của người dùng cuối để sử dụng với các API khác của Google.
Google Play Android Developer API
Tên APInhà xuất bản android
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảCho phép nhà phát triển ứng dụng Android truy cập vào tài khoản Google Play của họ.
API Phát hành ứng dụng tuỳ chỉnh trên Google Play
Tên APIứng dụng tuỳ chỉnh trên play
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI để tạo và xuất bản ứng dụng Android tuỳ chỉnh
API Google Play Developer Reporting
Tên APIplaydeveloperreporting
Phiên bảnv1beta1
Nội dung mô tả
Các phiên bản khác: v1alpha1
API EMM của Google Play
Tên APIandroidenterprise
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuản lý việc triển khai ứng dụng cho các thiết bị Android Enterprise.
Quản lý trò chơi trên Google Play
Tên APIgamesManagement
Phiên bảnv1management
Nội dung mô tảAPI Quản lý trò chơi của Google Play cho phép nhà phát triển quản lý tài nguyên từ dịch vụ Trò chơi của Google Play.
Dịch vụ trò chơi của Google Play
Tên APItrận đấu
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảDịch vụ trò chơi của Google Play cho phép nhà phát triển cải thiện trò chơi qua bảng xếp hạng xã hội, thành tích, trạng thái trò chơi, đăng nhập bằng Google và hơn thế nữa.
API Phát hành dịch vụ trò chơi của Google Play
Tên APIgamesConfiguration
Phiên bảnv1configuration
Nội dung mô tảAPI phát hành dịch vụ trò chơi của Google Play cho phép nhà phát triển định cấu hình trò chơi của họ trong Dịch vụ trò chơi.
API Tính toàn vẹn của Google Play
Tên APItính toàn vẹn
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Tính toàn vẹn của Play
Google Search Console API
Tên APIsearchconsole
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảSearch Console API cấp quyền truy cập vào cả dữ liệu Search Console (chỉ người dùng đã xác minh) và thông tin công khai trên cơ sở URL (bất kỳ ai)
API Google Trang tính
Tên APItấm
Phiên bảnv4
Nội dung mô tảĐọc và ghi Google Trang tính.
API Google Trang trình bày
Tên APItrang trình bày
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảĐọc và ghi bản trình bày trên Google Trang trình bày.
API Google Vault
Tên APIvault
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảLưu giữ và eDiscovery dành cho Google Workspace. Để làm việc với các tài nguyên của Vault, tài khoản đó phải có [các đặc quyền bắt buộc của Vault](https://support.google.com/Vault/answer/2799699) và quyền truy cập vào vấn đề đó. Để truy cập vào một vấn đề, tài khoản đó phải là người tạo vấn đề, đã chia sẻ vấn đề đó với họ hoặc có đặc quyền **Xem tất cả vấn đề**. Ví dụ: để tải tệp xuất xuống, một tài khoản cần có đặc quyền **Quản lý tệp xuất** và vấn đề được chia sẻ với họ.
API Trung tâm thông báo của Google Workspace
Tên APIalertcenter
Phiên bảnv1beta1
Nội dung mô tảQuản lý các thông báo về các vấn đề ảnh hưởng đến miền của bạn.
Google Workspace Reseller API
Tên APIđại lý
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảThực hiện các chức năng phổ biến có trên bảng điều khiển Dịch vụ kênh trên quy mô lớn, chẳng hạn như đặt hàng và xem thông tin khách hàng
API Di chuyển nhóm
Tên APIdi chuyển theo nhóm
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI di chuyển nhóm cho phép quản trị viên miền lưu trữ email vào Google Groups.
API Cài đặt nhóm
Tên APIcài đặt nhóm
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Cài đặt nhóm cho phép quản trị viên miền xem và quản lý các cấp truy cập cũng như các chế độ cài đặt nâng cao của một nhóm.
API HomeGraph
Tên APIbản đồ gia đình
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
IAM Service Account Credentials API
Tên APIthông tin xác thực iam
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTạo thông tin đăng nhập ngắn hạn để mạo danh tài khoản dịch vụ IAM. Để bật API này, bạn phải bật IAM API (iam.googleapis.com).
Idea Hub API
Tên APItrung tâm ý tưởng
Phiên bảnv1beta
Nội dung mô tảĐây là API chỉ dành cho những người được mời.
Các phiên bản khác: v1alpha
API Bộ công cụ nhận dạng
Tên APIidentitytoolkit
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảGoogle Identity Toolkit API cho phép bạn sử dụng các tiêu chuẩn mở để xác minh danh tính của người dùng.
API quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM)
Tên APIiam
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuản lý chế độ kiểm soát danh tính và quyền truy cập đối với các tài nguyên trên Google Cloud Platform, bao gồm cả việc tạo tài khoản dịch vụ mà bạn có thể dùng để xác thực với Google và thực hiện lệnh gọi API.
Các phiên bản khác: v2beta
API Lập chỉ mục
Tên APIlập chỉ mục
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảThông báo cho Google khi trang web của bạn thay đổi.
API Tìm kiếm sơ đồ tri thức
Tên APItìm kiếm kg
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTìm kiếm thực thể trên Sơ đồ tri thức của Google.
Kubernetes Engine API
Tên APIvùng chứa
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảXây dựng và quản lý các ứng dụng dựa trên vùng chứa, sử dụng công nghệ nguồn mở Kubernetes.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Library Agent
Tên APItác nhân thư viện
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Thư viện mẫu của Google đơn giản.
API Dịch vụ địa phương
Tên APIlocalservices
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
Dịch vụ được quản lý dành cho Microsoft Active Directory API
Tên APIdanh tính được quản lý
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảDịch vụ được quản lý dành cho Microsoft Active Directory API được dùng để quản lý dịch vụ được tăng cường, có khả năng hoạt động cao, chạy Microsoft Active Directory (AD).
Các phiên bản khác: v1beta1, v1alpha1
Manufacturer Center API
Tên APInhà sản xuất
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI công khai để quản lý dữ liệu liên quan đến Manufacturer Center.
API Quản lý tài khoản doanh nghiệp của tôi
Tên APIQuản lý tài khoản MRSS
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Quản lý tài khoản doanh nghiệp của tôi cung cấp giao diện để quản lý quyền truy cập vào một vị trí trên Google.
API Cuộc gọi doanh nghiệp của tôi
Tên APICuộc gọi doanh nghiệp xuất hiện
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Cuộc gọi đến doanh nghiệp của tôi quản lý thông tin cuộc gọi đến doanh nghiệp của một vị trí trên Google.
API Thông tin doanh nghiệp của tôi
Tên APIThông tin doanh nghiệp xuất hiện
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Thông tin doanh nghiệp của tôi cung cấp giao diện để quản lý thông tin doanh nghiệp trên Google.
API Phòng cho thuê của Doanh nghiệp của tôi
Tên APIViết tạm thời
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Nhà nghỉ cho doanh nghiệp của tôi giúp quản lý thông tin doanh nghiệp lưu trú trên Google.
API Thông báo về doanh nghiệp của tôi
Tên APIThông báo xuất hiện
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI cài đặt thông báo Doanh nghiệp của tôi cho phép quản lý tùy chọn cài đặt thông báo cho các tài khoản doanh nghiệp.
API My Business Place Actions
Tên APIDấu hiệu đặc biệt
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Hành động liên quan đến địa điểm dành cho doanh nghiệp của tôi cung cấp một giao diện để quản lý các đường liên kết hành động liên quan đến địa điểm của một vị trí trên Google.
API Hỏi và đáp Doanh nghiệp của tôi
Tên APINgôn ngữ gốc
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Hỏi và đáp Doanh nghiệp của tôi cho phép đăng câu hỏi và câu trả lời cho các trang thông tin cụ thể.
API Xác minh doanh nghiệp của tôi
Tên APIXác minh dấu hiệu xác định
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Xác minh doanh nghiệp của tôi cung cấp một giao diện để thực hiện các hành động liên quan đến quy trình xác minh cho vị trí.
API kết nối mạng
Tên APInetworkconnectivity
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảNetwork Connectivity API cấp quyền truy cập vào Trung tâm kết nối mạng.
Các phiên bản khác: v1alpha1
API Quản lý mạng
Tên APInetworkmanagement
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảNetwork Management API cung cấp một tập hợp các tính năng theo dõi và chẩn đoán hiệu suất mạng.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Bảo mật mạng
Tên APInetworksecurity
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
Các phiên bản khác: v1beta1
API Dịch vụ mạng
Tên APInetworkservices
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
Các phiên bản khác: v1beta1
API Notebooks
Tên APInotebooks
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảNotebooks API được dùng để quản lý các tài nguyên của sổ tay trong Google Cloud.
API cấu hình hệ điều hành
Tên APIosconfig
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCác công cụ quản lý hệ điều hành có thể dùng để quản lý bản vá, tuân thủ bản vá và quản lý cấu hình trên các thực thể máy ảo.
Các phiên bản khác: v1beta, v1alpha
On-Demand Scanning API
Tên APIondemandscanning
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảDịch vụ quét hình ảnh vùng chứa để tìm lỗ hổng bảo mật.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Chính sách tổ chức
Tên APIorgpolicy
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảOrg Policy API cho phép người dùng thiết lập các quy tắc quản trị đối với tài nguyên GCP của họ trong Hệ thống phân cấp tài nguyên trên đám mây.
API PageSpeed Insights
Tên APIpagespeedonline
Phiên bảnv5
Nội dung mô tảPageSpeed Insights API cho phép bạn phân tích hiệu suất trang web bằng một API đơn giản. Công cụ này cung cấp các đề xuất phù hợp về cách bạn có thể tối ưu hoá trang web của mình và cho phép bạn dễ dàng tích hợp dữ liệu phân tích của PageSpeed Insights vào quy trình công việc và công cụ phát triển của mình.
Payments Reseller Subscription API
Tên APIpaymentsresellersubscription
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
People API
Tên APIngười
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCấp quyền truy cập vào thông tin về hồ sơ và người liên hệ.
API Trình phân tích chính sách
Tên APItrình phân tích chính sách
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
Các phiên bản khác: v1beta1
API Trình mô phỏng chính sách
Tên APIpolicysimulator
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảTrình mô phỏng chính sách là một tập hợp các điểm cuối để tạo, chạy và xem [Phát lại][google.cloud.policysimulator.v1beta1.Replay]. "Phát lại" là một loại mô phỏng cho phép bạn xem quyền truy cập của thành viên vào tài nguyên có thể thay đổi như thế nào nếu bạn thay đổi chính sách IAM. Trong quá trình "Phát lại", Trình mô phỏng chính sách sẽ đánh giá lại hoặc phát lại những lần truy cập trước đây theo cả chính sách hiện tại và chính sách mà bạn đề xuất, rồi so sánh các kết quả đó để xác định xem quyền truy cập của hội viên có thể thay đổi như thế nào theo chính sách mà chúng tôi đề xuất.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Trình khắc phục sự cố về chính sách
Tên APIpolicytroubleshooter
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
Các phiên bản khác: v1beta
API Poly
Tên APIpoly
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Poly cấp cho tất cả mọi người quyền đọc các tài sản được lưu trữ trên poly.google.com và tải quyền truy cập lên poly.google.com đối với các tài khoản có trong danh sách cho phép.
API Pub/Sub Lite
Tên APIpubsublite
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
Real-time Bidding API
Tên APIđặt giá thầu theo thời gian thực
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCho phép bên đặt giá thầu bên ngoài quản lý việc tích hợp RTB của họ với Google. Điều này bao gồm việc quản lý điểm cuối của bên đặt giá thầu, hạn mức QPS, định cấu hình khoảng không quảng cáo nào sẽ nhận thông qua tiêu chí nhắm mục tiêu trước, gửi mẫu quảng cáo để xác minh và truy cập vào siêu dữ liệu mẫu quảng cáo, chẳng hạn như trạng thái phê duyệt.
Các phiên bản khác: v1alpha
Trí tuệ nhân tạo cho nội dung đề xuất (Phiên bản thử nghiệm beta)
Tên APIcông cụ đề xuất
Phiên bảnv1beta1
Nội dung mô tảXin lưu ý rằng khách hàng mới hiện nên sử dụng Retail API, vốn kết hợp phiên bản GA của các tính năng AI đề xuất. Để bật Retail API, vui lòng truy cập https://console.cloud.google.com/apis/library/retail.googleapis.com. Dịch vụ AI đề xuất giúp khách hàng xây dựng các hệ thống đề xuất được cá nhân hoá toàn diện mà không yêu cầu chuyên môn cao về học máy, hệ thống đề xuất hay Google Cloud.
API đề xuất
Tên APIrecommender
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
Các phiên bản khác: v1beta1
Resource Settings API
Tên APIresourcesettings
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảResource Settings API cho phép người dùng kiểm soát và sửa đổi hành vi của các tài nguyên GCP (ví dụ: máy ảo, tường lửa, dự án, v.v.) trong Hệ thống phân cấp tài nguyên trên đám mây.
Retail API
Tên APIbán-lẻ
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảDịch vụ Cloud Retail giúp khách hàng xây dựng các hệ thống đề xuất được cá nhân hoá toàn diện mà không yêu cầu chuyên môn cao về học máy, hệ thống đề xuất hoặc Google Cloud.
Các phiên bản khác: v2beta, v2alpha
API SAS Portal
Tên APIcổng thông tin
Phiên bảnphiên bản 1alpha1
Nội dung mô tả
SAS Portal API (Thử nghiệm)
Tên APIprod_tt_sasportal
Phiên bảnphiên bản 1alpha1
Nội dung mô tả
API duyệt web an toàn
Tên APIsafebrowsing
Phiên bảnv4
Nội dung mô tảCho phép ứng dụng khách kiểm tra tài nguyên web (thường là các URL) dựa trên các danh sách tài nguyên web không an toàn do Google tạo. API Duyệt web an toàn chỉ dành cho mục đích sử dụng phi thương mại. Nếu bạn cần sử dụng API để phát hiện URL độc hại cho mục đích thương mại – nghĩa là “cho mục đích bán hàng hoặc tạo doanh thu” – vui lòng tham khảo Web Risk API.
API Search Ads 360
Tên APIdoubleclicksearch
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảAPI Search Ads 360 giúp nhà phát triển tự động hoá việc tải lượt chuyển đổi lên và tải báo cáo xuống qua Search Ads 360.
API Secret Manager
Tên APIsecretmanager
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảLưu trữ dữ liệu nhạy cảm như khoá API, mật khẩu và chứng chỉ. Mang lại sự thuận tiện trong khi vẫn tăng cường bảo mật.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Security Command Center
Tên APItrung tâm bảo mật
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảSecurity Command Center API cho phép truy cập vào chế độ xem tạm thời của các tài sản và phát hiện trong một tổ chức.
Các phiên bản khác: v1beta2, v1beta1
API Security Token Service
Tên APIxtôn
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảDịch vụ mã thông báo bảo mật trao đổi thông tin đăng nhập của Google hoặc bên thứ ba để có mã truy cập ngắn hạn vào các tài nguyên của Google Cloud.
Các phiên bản khác: v1beta
API Quản lý người tiêu dùng dịch vụ
Tên APIquản lý người tiêu dùng dịch vụ
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuản lý người sử dụng dịch vụ của dịch vụ Cơ sở hạ tầng dịch vụ.
Các phiên bản khác: v1beta1
Service Control API
Tên APIservicecontrol
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảCung cấp chế độ kiểm soát vé vào cửa và báo cáo đo từ xa cho các dịch vụ được tích hợp với Cơ sở hạ tầng dịch vụ.
Các phiên bản khác: v1
API thư mục dịch vụ
Tên APIservicedirectory
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảDanh bạ dịch vụ là nền tảng để khám phá, xuất bản và kết nối các dịch vụ.
Các phiên bản khác: v1beta1
Service Management API
Tên APIquản lý dịch vụ
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảDịch vụ Quản lý dịch vụ của Google giúp các nhà sản xuất dịch vụ phát hành các dịch vụ của họ trên Google Cloud Platform để những người tiêu dùng dịch vụ có thể khám phá và sử dụng.
API Service Networking
Tên APIservicenetworking
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCung cấp tính năng quản lý tự động các cấu hình mạng cần thiết cho một số dịch vụ.
Các phiên bản khác: v1beta
API sử dụng dịch vụ
Tên APIserviceusage
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCho phép những dịch vụ mà người tiêu dùng cung cấp dịch vụ muốn sử dụng trên Google Cloud Platform, liệt kê các dịch vụ được bật/tắt hoặc tắt những dịch vụ mà người tiêu dùng không còn sử dụng.
Các phiên bản khác: v1beta1
API Xác minh trang web
Tên APIsiteVerification
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI xác minh trang web của Google cho phép các ứng dụng tự động hoá quy trình quản lý bản ghi quyền sở hữu đối với trang web và miền.
API quản lý thiết bị thông minh
Tên APIquản lý thiết bị thông minh
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảCho phép một số đối tác doanh nghiệp truy cập, kiểm soát và quản lý các thiết bị Google và Nest theo phương thức lập trình.
API Trình phân tích tài nguyên Stackdriver
Tên APIcloudprofiler
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảQuản lý thông tin lập hồ sơ liên tục.
Storage Transfer API
Tên APIstoragetransfer
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảChuyển dữ liệu từ các nguồn dữ liệu bên ngoài sang một bộ chứa Google Cloud Storage hoặc giữa các bộ chứa Google Cloud Storage.
API Phát hành chế độ xem phố
Tên APIxuất bản chế độ xem phố
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảXuất bản ảnh 360 độ lên Google Maps, cùng với siêu dữ liệu về vị trí, hướng và khả năng kết nối. Các ứng dụng có thể cung cấp giao diện để định vị, kết nối và tải hình ảnh trong Chế độ xem đường phố do người dùng tạo lên.
API Trình quản lý thẻ
Tên APItagmanager
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảAPI này cho phép ứng dụng truy cập và sửa đổi cấu hình thẻ và vùng chứa.
Các phiên bản khác: v1
API Tasks
Tên APIviệc cần làm
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Google Tasks cho phép bạn quản lý công việc và danh sách công việc.
API Traffic Director
Tên APIngười quản lý lưu lượng truy cập
Phiên bảnv2
Nội dung mô tả
Transcoder API
Tên APItranscoder
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI này chuyển đổi tệp video thành các định dạng phù hợp với phân phối người tiêu dùng.
API di chuyển máy ảo
Tên APIvmmigration
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảSử dụng API Migrate cho Compute Engine để di chuyển khối lượng công việc theo phương thức lập trình.
Các phiên bản khác: v1alpha1
API Lịch sử phiên bản
Tên APInhật ký phiên bản
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Lịch sử phiên bản – SP
API Nhà phát triển phông chữ web
Tên APIphông chữ web
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảAPI Nhà phát triển phông chữ web của Google cho phép bạn truy xuất thông tin về phông chữ trên web do Google phân phối.
Web Risk API
Tên APIwebrisk
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả
API Web Security Scanner
Tên APIquét an ninh web
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuét các ứng dụng Compute và App Engine để phát hiện các lỗ hổng bảo mật thường gặp trên web.
Các phiên bản khác: v1beta, v1alpha
Workflow Executions API
Tên APIthực thi quy trình công việc
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảThực thi quy trình công việc được tạo bằng Workflows API.
Các phiên bản khác: v1beta
API Workflows
Tên APIquy trình công việc
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảQuản lý định nghĩa quy trình làm việc. Để thực thi quy trình công việc và quản lý quá trình thực thi, hãy xem Workflows Executions API.
Các phiên bản khác: v1beta
API YouTube Analytics
Tên APIyoutubeAnalytics
Phiên bảnv2
Nội dung mô tảTruy xuất dữ liệu của bạn trong YouTube Analytics.
API dữ liệu YouTube phiên bản 3
Tên APIyoutube
Phiên bảnv3
Nội dung mô tảYouTube Data API v3 là một API cấp quyền truy cập vào dữ liệu trên YouTube, chẳng hạn như video, danh sách phát và kênh.
API Báo cáo của YouTube
Tên APIbáo cáo của youtube
Phiên bảnv1
Nội dung mô tảLên lịch báo cáo những công việc có chứa dữ liệu của bạn trong YouTube Analytics và tải hàng loạt báo cáo kết quả xuống dưới dạng tệp CSV.
API reCAPTCHA Enterprise
Tên APIreCAPTCHAenterprise
Phiên bảnv1
Nội dung mô tả