Hỗ trợ Thư viện ứng dụng Google OAuth cho Java

Thư viện ứng dụng Google OAuth cho cộng đồng Java

Đặt câu hỏi về quá trình phát triển

Đặt câu hỏi về StackOverflow:

Yêu cầu về tính năng của tệp và khiếm khuyết

Bạn có thể đề xuất các tính năng và báo cáo sự cố trên Công cụ theo dõi lỗi công khai của chúng tôi. Đây là nơi tuyệt vời để cộng đồng thảo luận và theo dõi việc triển khai các tính năng hoặc giải pháp sửa lỗi, cũng như chia sẻ giải pháp và bản vá.

Nếu bạn phát hiện được lỗi:

  • Xem lỗi đã biết và nếu một lỗi đã biết tương ứng với vấn đề bạn đang gặp phải, hãy "gắn dấu sao" cho lỗi đó hoặc nhận xét về lỗi đó.
  • Nếu sự cố bạn đang gặp phải chưa được báo cáo, hãy gửi báo cáo lỗi.

Thảo luận

Chúng tôi đã thành lập một nhóm thảo luận cho các cộng tác viên thảo luận về Thư viện ứng dụng Google OAuth cho Java.

Đóng góp

Đây là thư viện nguồn mở và chúng tôi hoan nghênh khoản đóng góp.