Google APIs Explorer

Google API Explorer הוא כלי שזמין ברוב דפי התיעוד של API ל-REST, שמאפשרים לנסות שיטות של Google API בלי לכתוב קוד. ה-APIs Explorer פועל על נתונים אמיתיים, לכן מומלץ להפעיל שיקול דעת כשמנסים שיטות שיוצרות נתונים, משנים או מוחקים אותם. לפרטים נוספים אפשר לקרוא את מסמכי התיעוד של APIs API.

איך להתחיל לגלות

  1. לוחצים על שם ה-API שרוצים לבדוק ברשימה שלמטה. המסמכים של ממשק ה-API ייפתחו.
  2. בצד ימין, לוחצים על השיטה שרוצים לנסות בצד ימין.
  3. בצד שמאל, מזינים את פרטי הבקשה בחלונית 'ניסיון להשתמש בשיטה הזו'. אפשר גם ללחוץ על הסמל 'מסך מלא' כדי להציג אפשרויות נוספות.
  4. כדי לשלוח את הבקשה ל-API ולראות את התגובה של ה-API, לוחצים על Execute.

ספריית Google APIs Explorer