แสดงไอคอนไฟล์แนบ

ส่วนเสริมของปฏิทินช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเพิ่มไฟล์แนบที่กําหนดเองลงในกิจกรรมในปฏิทินได้โดยใช้ EventEventTrigger ไฟล์แนบที่กําหนดเองเหล่านี้จะระบุ URL รูปภาพที่แสดงเป็นไอคอนไฟล์แนบภายในกิจกรรมในปฏิทินได้ (ไม่บังคับ) เนื่องจากรูปภาพเหล่านี้จะใช้ภายในปฏิทินโดยตรง คุณจึงต้องโฮสต์รูปภาพเหล่านี้ไว้ในโครงสร้างพื้นฐานของ Google กล่าวคือ คุณต้องใช้ไอคอนเดียวกันกับที่ใช้สําหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของ Google Workspace Marketplace

วิธีหา URL รูปภาพที่ใช้เป็น attachment.iconUrl ได้

  1. เปิด Google Cloud Console
  2. หากจําเป็น ให้เปลี่ยนไปใช้โปรเจ็กต์ที่โฮสต์ส่วนเสริม
  3. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู > API และบริการ
  4. คลิก Google Workspace Marketplace SDK ในรายการที่ด้านล่าง
  5. เลือกแท็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store
  6. ในส่วนเนื้อหากราฟิก ให้อัปโหลดรูปภาพไอคอนไฟล์แนบที่ต้องการเป็น ไอคอนแอปพลิเคชันขนาด 32x32
  7. คัดลอก URL รูปภาพที่ได้และใช้เป็น attachment.iconUrl