ชุมชน

แชร์ เรียนรู้ และดูว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ ARCore คนอื่นๆ กําลังทําอะไรกันอยู่

ชุมชน
GitHub ดูปัญหาในปัจจุบันและรายงานปัญหาใหม่โดยใช้เครื่องมือติดตามปัญหา
Stack Overflow ถามคําถามและเรียกดูคําตอบโดยใช้แท็ก arcore อย่างเป็นทางการ
การทดสอบ AR ดูตัวอย่างความสนุกของสิ่งที่ ARCore สามารถทําได้และแชร์สิ่งที่คุณสร้าง