Ứng dụng ARCore Elements

Arcore Elements là một ứng dụng trình diễn giúp việc sản xuất AR-chất lượng cao tiếp cận và vui vẻ.

Nó chỉ cho bạn cách đặt kỳ vọng của người dùng trong AR, cách khuyến khích người dùng di chuyển và khám phá thế giới AR, cách tương tác với các đối tượng ảo, v.v.

Các nguyên tắc và mô hình AR được đề cập

  • Thiết kế môi trường
  • Tạo và thao tác các đối tượng ảo
  • Chuyển động trong thế giới thực
  • Tạo giao diện người dùng