ภาพรวม

API ในกลุ่ม Google Books API ช่วยให้คุณนําฟีเจอร์ของ Google Books ไปใช้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ Google Books API ใหม่ให้คุณดําเนินการส่วนใหญ่แบบเป็นโปรแกรมได้บนเว็บไซต์ Google Books แบบอินเทอร์แอกทีฟ API ผู้ดูแบบฝังช่วยให้คุณสามารถฝังเนื้อหาลงในเว็บไซต์ได้โดยตรง

ที่ Google เราพยายามนําข้อมูลไปใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อยู่เสมอ และ API ของเราก็ออกแบบโดยคํานึงถึงเป้าหมายนั้น อย่างไรก็ตาม เรานําข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราใช้เพื่อขับเคลื่อน Google หนังสือมาเผยแพร่ จึงไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ตามที่ต้องการ

API ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้แทนบริการเชิงพาณิชย์ บริการเหล่านี้มีค่าและ Google ยังพึ่งพาการสร้าง API ของเราเองสําหรับบุคคลทั่วไป

ข้อกําหนดในการให้บริการของ Google สําหรับการใช้ API มีอยู่ที่ https://developer.google.com/books/terms.html เราจะระงับการเข้าถึง API ของผู้ใช้หากผู้ใช้ละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการและไม่ดําเนินการแก้ไขการละเมิดหลังจาก Google ตรวจพบการละเมิด

Books API v1 (ทดลอง)

Google Books API v1 เวอร์ชันใหม่ให้คุณเข้าถึงการดําเนินการต่างๆ ที่มีอยู่มากมายได้บนเว็บไซต์ Google Books คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้สร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพซึ่งผสานรวมกับ Google หนังสือในระดับที่ลึกยิ่งขึ้น ฟีเจอร์หลักที่ API มีให้มีดังนี้

  • ค้นหาและเรียกดูรายการหนังสือที่ตรงกับคําค้นหาที่ต้องการ
  • ดูข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเมตา ความพร้อมจําหน่ายสินค้าและราคา ลิงก์ไปยังหน้าหน้าตัวอย่าง
  • จัดการชั้นวางหนังสือของคุณเอง

ขั้นตอนแรกในการเรียนรู้เกี่ยวกับ API คือหน้าเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งจะอธิบายแนวคิดพื้นฐานที่ API ใช้และอธิบายหลักการในการโต้ตอบพื้นฐานที่ API ปฏิบัติตาม ดูคําอธิบายการดําเนินการทั้งหมดที่รองรับโดย API ได้ในหน้าการใช้ API

API ผู้ดูแบบฝัง

API ผู้ดูแบบฝังช่วยให้คุณฝังเนื้อหาหนังสือจาก Google Books ในหน้าเว็บได้โดยตรงด้วย JavaScript ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ในการดูตัวอย่างหนังสือ

การเพิ่มฟังก์ชันการแสดงตัวอย่างหนังสือลงในเว็บไซต์ของคุณจะค่อนข้างง่าย แต่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ HTML และ JavaScript ด้วย คู่มือสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อธิบายวิธีโหลด API โดยใช้ตัวโหลด Google AJAX และวาดลงในคอนเทนเนอร์ที่เฉพาะเจาะจงบนหน้าเว็บ

เมื่อเพิ่มผู้ดูที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บแล้ว จะสามารถควบคุมได้ด้วยฟังก์ชัน JavaScript วิธีนี้จะช่วยให้การทํางานคล้ายกับที่ผู้ใช้ทําได้โดยการคลิกที่ตัวควบคุม เช่น ไปยังหน้าถัดไป ซูมเข้าหรือออก ไฮไลต์ข้อความค้นหา และอื่นๆ คุณยังจะได้รับหมายเลขหน้าปัจจุบันด้วย ซึ่งจะช่วยให้รหัสแสดงความรู้สึกเมื่อผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ