Google Books คือความมุ่งมั่นของเราที่จะทําให้ผู้อื่นค้นพบเนื้อหาหนังสือบนเว็บได้มากขึ้น แอปพลิเคชันของคุณสามารถใช้ Google Books API ในการค้นหาข้อความแบบเต็ม รวมถึงเรียกดูข้อมูลหนังสือ ความสามารถในการแสดงตัวโฆษณา และความพร้อมให้บริการ eBook นอกจากนี้ คุณยังจัดการชั้นวางหนังสือส่วนตัวได้ด้วย
API ผู้ดูแบบฝังช่วยให้คุณฝังหน้าตัวอย่างของ Google Books บนเว็บไซต์ของคุณเองและควบคุมการแสดงตัวอย่างเหล่านี้แบบเป็นโปรแกรมได้
ดูว่า GoogleCat, GoodReads, University of California Libraries ใช้งาน Google Books API อย่างไร และอื่นๆ