การแชร์ปฏิทิน

การแชร์ข้อมูลปฏิทินและกิจกรรมกับผู้อื่นมี 2 วิธี

ขั้นแรก คุณสามารถแชร์ทั้งปฏิทินตามระดับการเข้าถึงที่ระบุไว้ เช่น คุณสามารถสร้างปฏิทินของทีมแล้วทำสิ่งต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • ให้สิทธิ์สมาชิกทุกคนในทีมเพิ่มและแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน
  • ให้สิทธิ์หัวหน้าเห็นกิจกรรมในปฏิทินของคุณ
  • ให้สิทธิ์ลูกค้าเห็นเฉพาะเวลาที่คุณว่างหรือไม่ว่างเท่านั้น แต่จะไม่เห็นรายละเอียดของกิจกรรม

และยังปรับการเข้าถึงแต่ละกิจกรรมในปฏิทินที่แชร์ได้อีกด้วย

หรือจะเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมแต่ละกิจกรรมในปฏิทินก็ได้ การเชิญคนอื่นให้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นการใส่สำเนาของกิจกรรมนั้นไว้ในปฏิทินของบุคคลนั้น ผู้ได้รับเชิญสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคำเชิญ รวมถึงแก้ไขสำเนากิจกรรมของตนได้ด้วย เช่น เปลี่ยนสีที่มีในปฏิทิน และเพิ่มการแจ้งเตือน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรม

การแชร์ปฏิทิน

เจ้าของปฏิทินสามารถแชร์ปฏิทินโดยให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ใช้รายอื่น การตั้งค่าการแชร์ของปฏิทินหนึ่งๆ จะแสดงด้วยคอลเล็กชัน ACL (รายการควบคุมการเข้าถึง) ของปฏิทินนั้น ทรัพยากรแต่ละรายการในคอลเล็กชัน ACL จะให้บทบาทการเข้าถึงบางอย่างแก่ผู้รับตามที่ระบุ ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

บทบาท สิทธิ์เข้าถึงที่ได้รับจากบทบาท
none ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
freeBusyReader ให้ผู้รับสิทธิ์ดูว่าปฏิทินว่างหรือไม่ว่างในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ไม่อนุญาตให้เข้าถึงรายละเอียดกิจกรรม คุณสามารถดึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างโดยใช้การดำเนินการ freeBusy.query
reader อนุญาตให้ผู้รับอ่านกิจกรรมในปฏิทินได้
writer อนุญาตให้ผู้รับอ่านและเขียนกิจกรรมในปฏิทิน
owner ระบุการเป็นเจ้าของปฏิทิน บทบาทนี้มีสิทธิ์ทั้งหมดของบทบาทผู้เขียนพร้อมความสามารถในการดูและจัดการ ACL เพิ่มเติม

ผู้รับที่อาจจะได้รับมีดังนี้

  • ผู้ใช้บุคคลธรรมดารายอื่น
  • กลุ่มผู้ใช้
  • โดเมน
  • สาธารณะ (ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ทุกคน)

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้แต่ละรายจะมีสิทธิ์เข้าถึงปฏิทินหลักระดับเจ้าของ และไม่สามารถยกเลิกการเข้าถึงนี้ โดยจะเพิ่ม ACL ได้สูงสุด 6,000 รายการต่อปฏิทิน

สำหรับผู้ใช้ Google Workspace จะมีการตั้งค่าโดเมนที่อาจจำกัดสิทธิ์เข้าถึงสูงสุดที่อนุญาตด้วย เช่น สมมติว่าโดเมนของคุณมีการตั้งค่าที่ อนุญาตเฉพาะการแชร์ปฏิทินว่าง/ไม่ว่าง ในกรณีนี้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้เขียนแก่สาธารณะ ผู้ใช้นอกโดเมนจะเห็นเฉพาะรายละเอียดข้อมูลว่าง/ไม่ว่างเท่านั้น

ระดับการเข้าถึงกิจกรรม

เมื่อแชร์ปฏิทินแล้ว คุณสามารถปรับการเข้าถึงกิจกรรมแต่ละรายการในปฏิทินได้โดยเปลี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ระดับการเข้าถึงของกิจกรรม พร็อพเพอร์ตี้นี้จะไม่มีความหมายสำหรับปฏิทินที่ไม่ได้แชร์ ตารางต่อไปนี้แสดงค่าที่เป็นไปได้ของพร็อพเพอร์ตี้ระดับการเข้าถึง

ระดับการแชร์ ความหมาย
default ระดับการเข้าถึงกิจกรรมจะกำหนดโดย ACL ของปฏิทิน
public ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงปฏิทินอย่างน้อย freeBusyReader จะเห็นรายละเอียดของกิจกรรมนี้
private รายละเอียดของกิจกรรมนี้จะปรากฏแก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงปฏิทินเป็นอย่างน้อย writer เท่านั้น