Acl: list

Takvimin erişim kontrol listesindeki kuralları döndürür. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/acl

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Oturum açmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
maxResults integer Bir sonuç sayfasında döndürülen maksimum giriş sayısı. Varsayılan olarak bu değer 100 giriştir. Sayfa boyutu hiçbir zaman 250'den fazla giriş olamaz. İsteğe bağlı.
pageToken string Döndürülecek sonuç sayfasını belirten jeton. İsteğe bağlı.
showDeleted boolean Sonuca silinmiş EKL'lerin dahil edilip edilmeyeceğini belirtir. Silinen EKL'ler, "none" değerine eşit role ile temsil edilir. syncToken sağlanırsa, silinmiş EKL'ler her zaman dahil edilir. İsteğe bağlı. Varsayılan, Yanlış değeridir.
syncToken string nextSyncToken alanından alınan jeton, önceki liste isteğinden sonuçların son sayfasında döndürüldü. Bu liste isteğinin sonucunun yalnızca o zamandan beri değişen girişleri içermesini sağlar. Önceki liste isteğinden bu yana silinen tüm girişler, her zaman sonuç kümesinde yer alır ve showDeleted değerinin Yanlış değerine ayarlanmasına izin verilmez.
syncToken alanının süresi dolarsa sunucu, 410 GONE yanıt koduyla yanıt verir ve istemcinin, depolama alanını temizleyip syncToken olmadan tam senkronizasyon yapması gerekir.
Artımlı senkronizasyon hakkında daha fazla bilgi edinin.
İsteğe bağlı. Varsayılan olarak tüm girişler döndürülür.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "calendar#acl",
 "etag": etag,
 "nextPageToken": string,
 "nextSyncToken": string,
 "items": [
  acl Resource
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Koleksiyonun türü ("calendar#acl").
etag etag Koleksiyonun ETag.
nextPageToken string Bu sonucun sonraki sayfasına erişmek için kullanılan jeton. Başka sonuç yoksa atlanır. Bu durumda nextSyncToken sağlanır.
items[] list Erişim kontrol listesindeki kuralların listesi.
nextSyncToken string Jeton, yalnızca bu sonuç döndürüldükten sonra değişen girişleri almak için daha sonra kullanılır. Kullanılabilir başka sonuçlar varsa atlanır. Burada nextPageToken sağlanır.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.Acl;
import com.google.api.services.calendar.model.AclRule;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Iterate over a list of access rules
Acl acl = service.acl().list('primary').execute();

for (AclRule rule : acl.getItems()) {
 System.out.println(rule.getId() + ": " + rule.getRole());
}

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

acl = service.acl().list(calendarId='primary').execute()

for rule in acl['items']:
 print '%s: %s' % (rule['id'], rule['role'])

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

$acl = $service->acl->listAcl('primary');

foreach ($acl->getItems() as $rule) {
 echo $rule->getId() . ': ' . $rule->getRole();
}

Ruby

Ruby istemci kitaplığı'nı kullanır.

result = client.list_acls('primary')
result.items.each do |e|
 print e.id + ": " + e.role + "\n"
end

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.