Acl: update

Bir erişim denetimi kuralını günceller. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/acl/ruleId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Oturum açmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.
ruleId string EKL kural tanımlayıcısı.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
sendNotifications boolean Takvim paylaşımı değişikliğiyle ilgili bildirimlerin gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. Erişimin kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir bildirim olmadığını unutmayın. İsteğe bağlı. Varsayılan, Doğru değeridir.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

İstek gövdesinde, aşağıdaki özelliklere sahip bir Acl kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
Zorunlu mülkler
scope object Bu EKL kuralı tarafından takvim erişiminin ne ölçüde verildiği.
scope.type string Kapsamın türü. Olası değerler:
 • "default": Herkese açık kapsam. Bu, varsayılan değerdir.
 • "user": Kapsamı tek bir kullanıcıyla sınırlar.
 • "group": Kapsamı bir grupla sınırlar.
 • "domain": Kapsamı bir alan adıyla sınırlar.
Not: "default" kapsamına veya herkese açık kapsama verilen izinler, kimliği doğrulanmış olsun veya olmasın tüm kullanıcılar için geçerlidir.
İsteğe Bağlı Özellikler
role string Kapsama atanan rol. Olası değerler:
 • "none" - Erişim izni yok.
 • "freeBusyReader": Uygun/meşgul bilgilerine okuma erişimi sağlar.
 • "reader" - Takvim için okuma erişimi sağlar. Gizli etkinlikler, okuyucu erişimi olan kullanıcılara gösterilir ancak etkinlik ayrıntıları gizlenir.
 • "writer" - Takvim için okuma ve yazma erişimi sağlar. Gizli etkinlikler, yazar erişimi olan kullanıcılara gösterilir. Etkinlik ayrıntıları ise görünür olur.
 • "owner": Takvimin sahipliğini sağlar. Bu rol, yazar rolünün tüm izinlerine sahiptir. Ek olarak, EKL'leri görebilir ve değiştirebilir.
yazılabilir
scope.value string Kapsam türüne bağlı olarak bir kullanıcının veya grubun e-posta adresi ya da alan adı. "default" türü için atlanır. yazılabilir

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Ecl kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.AclRule;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve the access rule from the API
AclRule rule = service.acl().get('primary', "ruleId").execute();

// Make a change
rule.setRole("newRole");

// Update the access rule
AclRule updatedRule = service.acl().update('primary', rule.getId(), rule).execute();
System.out.println(updatedRule.getEtag());

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

rule = service.acl().get(calendarId='primary', ruleId='ruleId').execute()
rule['role'] = 'newRole'

updated_rule = service.acl().update(calendarId='primary', ruleId=rule['id'], body=rule).execute()
print updated_rule['etag']

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

$rule = $service->acl->get('primary', 'ruleId');
$rule->setRole('newRole');

$updatedRule = $service->acl->update('primary', $rule->getId(), $rule);
echo $updatedRule->getEtag();

Ruby

Ruby istemci kitaplığı'nı kullanır.

rule = client.get_acl('primary', 'ruleId')
rule.role = 'newRole'
result = client.update_acl('primary', rule.id, rule)
print result.etag

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.