CalendarList: get

Kullanıcının takvim listesinden bir takvim döndürür. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/users/me/calendarList/calendarId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Oturum açmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerektirir:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir CalendarList kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.CalendarListEntry;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve a specific calendar list entry
CalendarListEntry calendarListEntry = service.calendarList().get("calendarId").execute();

System.out.println(calendarListEntry.getSummary());

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

calendar_list_entry = service.calendarList().get(calendarId='calendarId').execute()

print(calendar_list_entry['summary'])

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

$calendarListEntry = $service->calendarList->get('calendarId');

echo $calendarListEntry->getSummary();

Ruby

Ruby istemci kitaplığı'nı kullanır.

result = client.get_calendar_list('calendarId')
print result.summary

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.