CalendarList: patch

Kullanıcının takvim listesindeki mevcut bir takvimi günceller. Bu yöntem yama semantiğini destekler. Her yama isteğinin üç kota birimi tükettiğini unutmayın; get ve ardından update kullanmayı tercih edin. Belirttiğiniz alan değerleri mevcut değerlerin yerine geçer. İstekte belirtmediğiniz alanlar değişmeden kalır. Dizi alanları belirtilirse, mevcut dizilerin üzerine yazılır. Bu işlem, önceki dizi öğelerini siler. Hemen deneyin.

İstek

HTTP isteği

PATCH https://www.googleapis.com/calendar/v3/users/me/calendarList/calendarId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Oturum açmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
colorRgbFormat boolean Takvim renklerini (RGB) yazmak için foregroundColor ve backgroundColor alanlarının kullanılıp kullanılmayacağı. Bu özellik kullanılırsa dizine dayalı colorId alanı, otomatik olarak en iyi eşleme seçeneğine ayarlanır. İsteğe bağlı. Varsayılan, Yanlış değeridir.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

İstek gövdesinde, yama semantiği kurallarına göre bir CalendarList kaynağının ilgili bölümlerini sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir CalendarList kaynağı döndürür.

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.