CalendarList: update

Kullanıcının takvim listesindeki mevcut bir takvimi günceller. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/calendar/v3/users/me/calendarList/calendarId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Oturum açmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
colorRgbFormat boolean Takvim renklerini (RGB) yazmak için foregroundColor ve backgroundColor alanlarının kullanılıp kullanılmayacağı. Bu özellik kullanılırsa dizine dayalı colorId alanı, otomatik olarak en iyi eşleme seçeneğine ayarlanır. İsteğe bağlı. Varsayılan, Yanlış değeridir.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

İstek gövdesinde, aşağıdaki özelliklere sahip bir CalendarList kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
İsteğe Bağlı Özellikler
backgroundColor string Takvimin onaltılık biçimindeki "#0088aa" biçimindeki ana rengi. Bu özellik, dizine dayalı colorId özelliğinin yerini alır. Bu özelliği ayarlamak veya değiştirmek için insert, update ve patch yöntemlerinin parametrelerinde colorRgbFormat=true değerini belirtmeniz gerekir. İsteğe bağlı. yazılabilir
colorId string Takvimin rengi. Bu kimlik, renk tanımının calendar bölümündeki bir girişi ifade eden bir kimliktir (renk uç noktasına bakın). Bu özelliğin yerini backgroundColor ve foregroundColor özellikleri alır ve bu özellikler kullanılırken yoksayılabilir. İsteğe bağlı. yazılabilir
defaultReminders[] list Kimliği doğrulanan kullanıcının bu takvim için sahip olduğu varsayılan hatırlatıcılar. yazılabilir
defaultReminders[].method string Bu hatırlatıcının kullandığı yöntem. Olası değerler:
 • "email" - Hatırlatıcılar e-postayla gönderilir.
 • "popup" - Hatırlatıcılar, kullanıcı arayüzü pop-up'ı yoluyla gönderilir.

Hatırlatıcı eklerken zorunludur.

yazılabilir
defaultReminders[].minutes integer Etkinlik başlamadan kaç dakika önce hatırlatıcı tetikleneceğini belirtir. Geçerli değerler 0 ile 40.320 arasındadır (dakika cinsinden 4 hafta).

Hatırlatıcı eklerken zorunludur.

yazılabilir
foregroundColor string "#ffffff" onaltılık biçiminde takvimin ön plan rengi. Bu özellik, dizin tabanlı colorId özelliğinin yerini alır. Bu özelliği ayarlamak veya değiştirmek için insert, update ve patch yöntemlerinin parametrelerinde colorRgbFormat=true değerini belirtmeniz gerekir. İsteğe bağlı. yazılabilir
hidden boolean Takvimin listede gizlenip gizlenmediği. İsteğe bağlı. Bu özellik yalnızca takvim gizlendiğinde döndürülür. Bu durumda değer true olur. yazılabilir
notificationSettings object Kimliği doğrulanan kullanıcının bu takvim için aldığı bildirimler. yazılabilir
notificationSettings.notifications[].method string Bildirimin gönderilmesi için kullanılan yöntem. Olası değer:
 • "email" - Bildirimler e-postayla gönderilir.

Bildirim eklerken gerekir.

yazılabilir
notificationSettings.notifications[].type string Bildirimin türü. Olası değerler:
 • "eventCreation": Takvime yeni bir etkinlik eklendiğinde gönderilen bildirim.
 • "eventChange": Etkinlik değiştirildiğinde bildirim gönderilir.
 • "eventCancellation" - Etkinlik iptal edildiğinde gönderilen bildirim.
 • "eventResponse": Bir katılımcı etkinlik davetiyesine yanıt verdiğinde bildirim gönderilir.
 • "agenda" - Günün etkinliklerini içeren ajanda (sabahları gönderilir).

Bildirim eklerken gerekir.

yazılabilir
selected boolean Takvim içeriğinin takvim kullanıcı arayüzünde görünüp görünmeyeceğini belirler. İsteğe bağlı. Varsayılan, Yanlış değeridir. yazılabilir
summaryOverride string Kimliği doğrulanan kullanıcının bu takvim için ayarladığı özet. İsteğe bağlı. yazılabilir

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir CalendarList kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.CalendarListEntry;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve the calendar list entry
CalendarListEntry calendarListEntry = service.calendarList().get("calendarId").execute();

// Make a change
calendarListEntry.setColorId("newColorId");

// Update the altered entry
CalendarListEntry updatedCalendarListEntry =
  service.calendarList().update(calendarListEntry.getId(), calendarListEntry).execute();

System.out.println(updatedCalendarListEntry.getEtag());

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

# First retrieve the calendarListEntry from the API.
calendar_list_entry = service.calendarList().get(calendarId='calendarId').execute()
calendar_list_entry['colorId'] = 'newColorId'

updated_calendar_list_entry = service.calendarList().update(
  calendarId=calendar_list_entry['id'], body=calendar_list_entry).execute()

print created_calendar_list_entry['etag']

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

// First retrieve the calendarListEntry from the API.
$calendarListEntry = $service->calendarList->get('calendarId');
$calendarListEntry->setColorId('newColorId');

$updatedCalendarListEntry = service->calendarList->update($calendarListEntry->getId(), $calendarListEntry);

echo $updatedCalendarListEntry->getEtag();

Ruby

Ruby istemci kitaplığı'nı kullanır.

calendar_list_entry = client.get_calendar_list('calendarId')
calendar_list_entry.colorId = 'newColorId'
result = client.update_calendar_list(calendar_list_entry.id, calendar_list_entry)
print result.etag

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.