Calendars: insert

İkincil takvim oluşturur. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

İstek gövdesinde, aşağıdaki özelliklere sahip bir Takvimler kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
Zorunlu mülkler
summary string Takvimin başlığı. yazılabilir

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Takvim kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Create a new calendar
com.google.api.services.calendar.model.Calendar calendar = new Calendar();
calendar.setSummary("calendarSummary");
calendar.setTimeZone("America/Los_Angeles");

// Insert the new calendar
Calendar createdCalendar = service.calendars().insert(calendar).execute();

System.out.println(createdCalendar.getId());

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

calendar = {
    'summary': 'calendarSummary',
    'timeZone': 'America/Los_Angeles'
}

created_calendar = service.calendars().insert(body=calendar).execute()

print created_calendar['id']

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

$calendar = new Google_Service_Calendar_Calendar();
$calendar->setSummary('calendarSummary');
$calendar->setTimeZone('America/Los_Angeles');

$createdCalendar = $service->calendars->insert($calendar);

echo $createdCalendar->getId();

Ruby

Ruby istemci kitaplığı'nı kullanır.

calendar = Google::Apis::CalendarV3::Calendar.new(
  summary: 'calendarSummary',
  time_zone: 'America/Los_Angeles'
)
result = client.insert_calendar(calendar)
print result.id

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.