Colors: get

Takvimlerin ve etkinliklerin renk tanımlarını döndürür. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/colors

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamların en az biriyle yetkilendirmeye izin verir:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Renkler kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.Colors;
import com.google.api.services.calendar.model.ColorDefinition;

import java.util.Map;
// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve color definitions for calendars and events
Colors colors = service.colors().get().execute();

// Print available calendar list entry colors
for (Map.Entry<String, ColorDefinition> color : colors.getCalendar().entrySet()) {
 System.out.println("ColorId : " + color.getKey());
 System.out.println(" Background: " + color.getValue().getBackground());
 System.out.println(" Foreground: " + color.getValue().getForeground());
}

// Print available event colors
for (Map.Entry<String, ColorDefinition> color : colors.getEvent().entrySet()) {
 System.out.println("ColorId : " + color.getKey());
 System.out.println(" Background: " + color.getValue().getBackground());
 System.out.println(" Foreground: " + color.getValue().getForeground());
}

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

colors = service.colors().get().execute()

# Print available calendarListEntry colors.
for id, color in colors['calendar'].iteritem():
 print 'colorId: %s' % id
 print ' Background: %s' % color['background']
 print ' Foreground: %s' % color['foreground']
# Print available event colors.
for id, color in colors['event'].iteritem():
 print 'colorId: %s' % id
 print ' Background: %s' % color['background']
 print ' Foreground: %s' % color['foreground']

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

$colors = $service->colors->get();

// Print available calendarListEntry colors.
foreach ($colors->getCalendar() as $key => $color) {
 print "colorId : {$key}\n";
 print " Background: {$color->getBackground()}\n";
 print " Foreground: {$color->getForeground()}\n";
}
// Print available event colors.
foreach ($colors->getEvent() as $key => $color) {
 print "colorId : {$key}\n";
 print " Background: {$color->getBackground()}\n";
 print " Foreground: {$color->getForeground()}\n";
}

Ruby

Ruby istemci kitaplığı'nı kullanır.

result = client.get_color()

# Print available calendarListEntry colors.
result.calendar.keys.each do |key|
 print "colorId: #{key}\n"
 print " Background: #{result.calendar[key].background}\n"
 print " Foreground: #{result.calendar[key].foreground}\n"
end

# Print available event colors.
result.event.keys.each do |key|
 print "colorId: #{key}\n"
 print " Background: #{result.event[key].background}\n"
 print " Foreground: #{result.event[key].foreground}\n"
end

.NET

.NET istemci kitaplığını kullanır.

Colors colors = service.Colors.Get().Fetch();

// Print available calendarListEntry colors.
foreach (KeyValuePair<String, ColorDefinition> color in colors.Calendar) {
 System.out.println("ColorId : " + color.Key);
 System.out.println(" Background: " + color.Value.Background);
 System.out.println(" Foreground: " + color.Value.Foreground);
}
// Print available event colors.
foreach (KeyValuePair<String, ColorDefinition> color in colors.Event) {
 System.out.println("ColorId : " + color.Key);
 System.out.println(" Background: " + color.Value.Background);
 System.out.println(" Foreground: " + color.Value.Foreground);
}

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.