Events: get

Bir etkinliği Google Takvim Kimliği'ne göre döndürür. iCalendar kimliğini kullanarak bir etkinliği almak için iCalUID parametresini kullanarakevents.list yöntemini çağırın. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/events/eventId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Oturum açmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.
eventId string Etkinlik tanımlayıcı.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
alwaysIncludeEmail boolean Kullanımdan kaldırıldı ve yoksayıldı. Gerçek bir e-posta adresi olmasa bile (yani oluşturulmuş, çalışmayan bir değer sağlanacak) etkinliği düzenleyen, oluşturan ve katılımcılar için email alanında her zaman bir değer döndürülür.
maxAttendees integer Yanıta dahil edilecek maksimum katılımcı sayısı. Belirtilen sayıdan fazla katılımcı varsa yalnızca katılımcı döndürülür. İsteğe bağlı.
timeZone string Yanıtta kullanılan saat dilimi. İsteğe bağlı. Varsayılan olarak takvimin saat dilimi kullanılır.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamların en az biriyle yetkilendirmeye izin verir:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Etkinlikler kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.Event;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve an event
Event event = service.events().get('primary', "eventId").execute();

System.out.println(event.getSummary());

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

event = service.events().get(calendarId='primary', eventId='eventId').execute()

print event['summary']

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

$event = $service->events->get('primary', "eventId");

echo $event->getSummary();

Ruby

Ruby istemci kitaplığı'nı kullanır.

result = client.get_event('primary', 'eventId')
print result.summary

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.