Events: quickAdd

Basit bir metin dizesine dayalı etkinlik oluşturur. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/events/quickAdd

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Oturum açmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.
Gerekli sorgu parametreleri
text string Oluşturulacak etkinliği açıklayan metin.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
sendNotifications boolean Kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine lütfen sendUpdates'i kullanın.

Etkinliğin oluşturulmasıyla ilgili bildirim gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. Değeri false olarak ayarlasanız bile bazı e-postaların yine de gönderilebileceğini unutmayın. Varsayılan değer: false.
sendUpdates string Yeni etkinliğin oluşturulmasıyla ilgili bildirim alması gereken davetliler.

Kabul edilebilir değerler şunlardır:
 • "all": Bildirimler tüm davetlilere gönderilir.
 • "externalOnly": Bildirimler yalnızca Google Takvim kullanıcısı olmayan davetlilere gönderilir.
 • "none": Bildirim gönderilmez. Takvim taşıma görevleri için bunun yerine Events.import yöntemini kullanabilirsiniz.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerektirir:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Etkinlikler kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.Event;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Quick-add an event
String eventText = "Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am";
Event createdEvent =
  service.events().quickAdd('primary').setText(eventText).execute();

System.out.println(createdEvent.getId());

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

created_event = service.events().quickAdd(
  calendarId='primary',
  text='Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am').execute()

print created_event['id']

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

$createdEvent = $service->events->quickAdd(
  'primary',
  'Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am');

echo $createdEvent->getId();

Ruby

Ruby istemci kitaplığı'nı kullanır.

result = client.quick_add_event(
 'primary',
 'Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am')
print result.id

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.