Hướng dẫn dành cho nhà phát triển API CalDAV

CalDAV là một phần mở rộng của WebDAV cung cấp một tiêu chuẩn để ứng dụng truy cập vào thông tin lịch trên một máy chủ từ xa.

Google cung cấp giao diện CalDAV mà bạn có thể sử dụng để xem và quản lý lịch bằng giao thức CalDAV.

Thông số kỹ thuật

Đối với mỗi thông số kỹ thuật có liên quan, khả năng hỗ trợ CalDAV của Google như sau:

 • rfc4918: Tiện ích HTTP dành cho hoạt động soạn thảo và tạo phiên bản trên web (WebDAV)
  • Hỗ trợ các phương thức HTTP GET, PUT, HEAD, DELETE, POST, OPTIONS, PROPFINDPROPPATCH.
  • Không hỗ trợ các phương thức HTTP LOCK, UNLOCK, COPY, MOVE, hoặc MKCOL hay tiêu đề If* (ngoại trừ If-Match).
  • Không hỗ trợ các thuộc tính WebDAV tuỳ ý (do người dùng xác định).
  • Không hỗ trợ tính năng Kiểm soát quyền truy cập WebDAV (rfc3744).
 • rfc4791: Tiện ích lập lịch cho WebDAV (CalDAV)
  • Hỗ trợ phương thức HTTP REPORT. Tất cả các báo cáo ngoại trừ truy vấn rảnh-bận đều được triển khai.
  • Không hỗ trợ phương thức HTTP MKCALENDAR.
  • Không hỗ trợ hành động AUDIO.
 • rfc5545: iLịch
  • Dữ liệu hiển thị trong giao diện CalDAV được định dạng theo thông số kỹ thuật iLịch.
  • Hiện không hỗ trợ dữ liệu VTODO hoặc VJOURNAL.
  • Không hỗ trợ tiện ích Apple iCal® để cho phép các thuộc tính URL có thể đặt cho người dùng.
 • rfc6578: Đồng bộ hoá bộ sưu tập cho WebDAV
  • Các ứng dụng phải chuyển sang chế độ hoạt động này sau lần đồng bộ hoá ban đầu.
 • rfc6638: Lên lịch tiện ích cho CalDAV
  • Hỗ trợ một "hộp thư đến" bình thường và luôn trống.
  • Lời mời bạn nhận được sẽ tự động được gửi vào bộ sưu tập "sự kiện" thay vì được đặt vào "hộp thư đến" của bạn.
  • Không hỗ trợ tra cứu rảnh-bận.
 • caldav-ctag-02: Thẻ thực thể bộ sưu tập lịch (CTag) trong CalDAV
  • Lịch ctag giống như một tài nguyên etag; nó thay đổi khi có nội dung thay đổi trong lịch. Điều này cho phép ứng dụng khách nhanh chóng xác định rằng không cần đồng bộ hoá bất kỳ sự kiện đã thay đổi nào.
 • calendar-proxy: Chức năng proxy người dùng lịch trong CalDAV
  • Để cải thiện hiệu suất của việc đồng bộ hoá lịch từ các thiết bị iOS (không hỗ trợ tính năng uỷ quyền), việc sử dụng các thuộc tính calendar-proxy-read-for hoặc calendar-proxy-write-for với một Tác nhân người dùng iOS sẽ không thành công.

Chúng tôi chưa cung cấp phương thức triển khai đầy đủ cho tất cả các quy cách có liên quan. Tuy nhiên, đối với nhiều ứng dụng như ứng dụng Lịch của Apple, giao thức CalDAV phải tương tác chính xác.

Lưu ý: Để bảo mật tài khoản và ngăn chặn hành vi sai trái, Google có thể đặt cookie trên những ứng dụng khách truy cập vào dữ liệu qua CalDAV.

Tạo mã ứng dụng khách

Để sử dụng API CalDAV, bạn cần có một Tài khoản Google. Nếu đã có tài khoản mà bạn có thể sử dụng thì bạn đã hoàn tất.

Trước khi có thể gửi yêu cầu đến API CalDAV, bạn phải đăng ký ứng dụng của mình với Google API Console bằng cách tạo một dự án.

Chuyển đến Google API Console. Nhấp vào Create project (Tạo dự án), nhập tên rồi nhấp vào Create (Tạo).

Bước tiếp theo là kích hoạt API CalDAV.

Để bật API cho dự án, hãy làm như sau:

 1. Mở Thư viện API trong Google API Console. Nếu được nhắc, hãy chọn một dự án hoặc tạo một dự án mới. Thư viện API liệt kê tất cả API hiện có, được nhóm theo nhóm sản phẩm và mức độ phổ biến.
 2. Nếu API bạn muốn chọn không hiển thị trong danh sách, hãy sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm API đó.
 3. Chọn API bạn muốn bật, sau đó nhấp vào nút Enable (Bật).
 4. Nếu bạn nhận được một lời nhắc, hãy bật tính năng thanh toán.
 5. Nếu được nhắc, hãy chấp nhận Điều khoản dịch vụ của API.
Để thực hiện các yêu cầu CalDAV API, bạn cần có Mã ứng dụng kháchMật khẩu ứng dụng khách.

Để tìm mã ứng dụng khách và mật khẩu ứng dụng khách của dự án, hãy làm như sau:

 1. Chọn thông tin đăng nhập OAuth 2.0 hiện có hoặc mở trang Thông tin đăng nhập.
 2. Nếu bạn chưa thực hiện việc này, hãy tạo thông tin đăng nhập OAuth 2.0 của dự án bằng cách nhấp vào Create credentials > OAuth client ID (Tạo thông tin xác thực > ID ứng dụng khách OAuth) rồi cung cấp thông tin cần thiết để tạo thông tin đăng nhập.
 3. Tìm Mã ứng dụng khách trong phần Mã ứng dụng khách OAuth 2.0. Để biết thông tin chi tiết, hãy nhấp vào mã ứng dụng khách.

Đang kết nối với máy chủ CalDAV của Google

Để sử dụng giao diện CalDAV, ban đầu, chương trình ứng dụng sẽ kết nối với máy chủ lịch tại một trong hai điểm bắt đầu. Trong cả hai trường hợp, bạn phải thực hiện kết nối qua HTTPS và phải sử dụng giao thức xác thực OAuth 2.0. Máy chủ CalDAV sẽ từ chối xác thực một yêu cầu trừ phi yêu cầu đó đến qua HTTPS cùng với phương thức xác thực OAuth 2.0 của Tài khoản Google. Việc cố gắng kết nối qua HTTP hoặc sử dụng Xác thực cơ bản sẽ dẫn đến mã trạng thái HTTP 401 Unauthorized.

Nếu chương trình ứng dụng (chẳng hạn như ứng dụng Lịch của Apple) yêu cầu một bộ sưu tập chính làm điểm bắt đầu, thì URI cần kết nối sẽ là:

https://apidata.googleusercontent.com/caldav/v2/calid/user

Trong đó calid phải được thay thế bằng "mã lịch" của lịch mà bạn muốn truy cập. Bạn có thể xem lịch trình này trên giao diện web của Lịch Google như sau: trong trình đơn kéo xuống bên cạnh tên lịch, hãy chọn Cài đặt lịch. Trên trang kết quả, mã lịch sẽ xuất hiện trong một phần có nhãn Lịch. Mã lịch cho lịch chính của người dùng giống với địa chỉ email của người dùng đó.

Nếu một chương trình khách (chẳng hạn như Mozilla Sunbird) yêu cầu một bộ sưu tập lịch làm điểm bắt đầu, thì URI để kết nối sẽ là:

https://apidata.googleusercontent.com/caldav/v2/calid/events

Điểm cuối cũ https://www.google.com/calendar/dav không được dùng nữa và không còn được hỗ trợ nữa. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng điểm cuối này. Bạn nên chuyển sang định dạng điểm cuối mới như mô tả ở trên.

iCal® là một nhãn hiệu của Apple Inc.