Boyut ayarlama

Kolayca erişilebilen ekrandaki dokunma hedefleri, sürücünün dikkatinin dağılmasını azaltır.

Özet:

  • Minimum dokunma hedefi boyutu 76 x 76 dp'dir.
  • Simgeleri dokunma hedefleri içinde ortalayın ve içine alın

Simge boyutları

Android auto simge boyutları
Android Auto üç farklı simge boyutu kullanır. Birincil simgeler 44 x 44 dp, ikincil simgeler 36 x 36 dp ve üçüncü düzey simgeler 24 x 24 dp'dir.

Simgeleri ve dokunma hedefleri hizalama

Araba arayüzlerindeki dokunma hedefleri, telefon ve tabletlerdekilerden daha büyük olmalıdır; böylece bu hedeflere daha kolay bakıp dokunulabilir. Android Auto'nun 76 x 76 dp'lik minimum dokunma hedefi boyutu, hem sürücünün ana birime olan mesafesine hem de sürüş sırasında hızlı dokunmalara uyum sağlama ihtiyacına bağlıdır.

Dokunma hedefleri aşağıdaki şartları karşılamalıdır:

  • Dokunma hedefleri, diğer dokunma hedefleriyle çakışamaz.
  • Tüm dokunma hedefi öğeleri, dokunma hedefinin işlem alanlarıyla aynı yükseklik seviyesine (veya z katmanına) yerleştirilmelidir. Böylece kullanıcılar, çevirmeli giriş yöntemlerini (ör. çevirmeli kadranlar) kullanarak kullanıcı arayüzünde gezinebilirler. Bu durumda, üzerinden geçmek için tüm seyredilebilir öğelerin aynı yüksekliğe yerleştirilmesi gerekir.
Dokunma hedefi boyutlarını 76 x 76 dp veya üzerinde tutun

Yapılması gerekenler

Dokunma hedefi boyutlarını, minimum gereksinim olan 76 x 76 dp veya üzerinde tutun.
Dokunma hedeflenen alandaki kaynakları ortalayın

Yapılması gerekenler

Öğeleri minimum dokunma hedefi içinde ortalayın.
Öğeyi, dokunma hedefinin bir kenarına hizalama

Şunları yapmayın:

Bir öğeyi, dokunma hedefinin kenarına hizalamayın.
Öğelerin dokunma hedefinin dışına çıkmasına izin verme

Şunları yapmayın:

Dokunulabilir öğelerin, dokunma hedefinin dışına çıkmasına izin vermeyin. Dokunma hedefi, öğenin tamamını kapsayacak şekilde gerektiği gibi genişletilmelidir.