Uygulama çubuğu ve başlığı

Uygulama çubuğu ve başlık bileşeni, uygulama tuvalinin üst kısmında yer alan özel bir çubuktur. Bu çubuk, marka bilinci oluşturma, üst düzey gezinme ve uygulama denetimlerine erişim gibi uygulamayla ilgili önemli işlevleri görüntülemek için özelleştirilebilir.

Uygulama içi arama gibi temel kontrolleri kullanıcı arayüzünde standart bir konuma yerleştirmek için tutarlı uygulama çubuğu ve başlık düzenleri kullanın.


Anatomi

Uygulama çubuğu ve başlığı çeşitli öğeler içerebilir. Şu yöntemlerden biriyle yapılandırılabilir:

  • Uygulama başlığı: Uygulama başlığı olarak yapılandırıldığında, bileşen, simge ve düğme kullanımını minimum düzeyde kullanarak isteğe bağlı metin için alan içerir. Genellikle bir ekran başlığı ve geri oku içerir.
  • Uygulama çubuğu: Uygulama çubuğu olarak yapılandırıldığında simgeler, sekmeler ve düğmeler içerebilir. Tipik öğeler arasında uygulama simgesi ve gezinme seçenekleri bulunur.

Bu sürümlerin ikisi de uygulama içi arama ve ayarlar gibi uygulama denetimlerini içerebilir.

Uygulama çubuğu ve başlık anatomisi
Bir uygulama başlığının aşağıdaki öğeleri içeren iki sürümü (üst ve orta) ve bir uygulama çubuğu sürümü (altta):
1. Geri oku
2. Ekran başlığı
3. Düğme
4. Uygulama kontrolleri
5. Uygulama simgesi
6. Birincil gezinme (sekmeler)

Özellikler – Uygulama çubuğu

Birincil gezinme çubuğu olan uygulama çubuğu - ortaya hizalı

Birincil gezinme çubuğu olan uygulama çubuğu - sola hizalı

Birincil gezinme çubuğu olan uygulama çubuğu - daraltılmış (sekmeler yerine çekmece)


Özellikler – Uygulama başlığı

Ortalanmış başlığa sahip uygulama başlığı

Tek uygulama kontrolü olan uygulama başlığı

Birden çok uygulama kontrolü içeren uygulama başlığı

Tek düğmeli uygulama başlığı

Birden çok düğmeli uygulama başlığı

Kayan metin içeren uygulama başlığı

Bağımsız sekme çubuğu olan uygulama başlığı


Özelleştirme

OEM'ler, uygulama çubuğunun ve başlığının görsel görünümünü değiştirerek markalarını yansıtabilir. Değişiklikler aşağıdakileri içerebilir:

  • Özel simgeler
  • Özel yazı tipleri
  • Etkin, etkin olmayan ve devre dışı düğmelerin görünümünü ayarlama
  • Düğme boyutlarını ve yerleşimlerini ayarlama

Tasarım sistemi düzen, renk, tipografi ve boyutlandırma kullanarak bileşenlerin özelleştirilmesi için yol gösterir.


Örnekler

Oturum açma sırasında uygulama başlığı
Oynatmadaki uygulama başlığı
Uygulama çubuğu
İçerik kaydırıldığında uygulama çubuğu