Android Automotive OS (AAOS) היא פלטפורמה לבידור שמובנית במכוניות של יצרני רכב. הנהגים יכולים להוריד אפליקציות תואמות ישירות לרכב, ללא צורך בטלפון, ולהשתמש בממשק שמיועד למסך הרכב.

בקטע הזה מוצגת תמונה כוללת של חוויית AAOS.

לקבלת הנחיות עיצוב בנוגע ליצירת אפליקציות למכוניות עם שירותי Google מובנים (AAOS + GAS), עיינו במאמר יצירת אפליקציות.

שנתחיל?

מקורות המידע הבאים: