Sınıf: Etkinlik

Marka

Etkinlik

yeni Etkinlik(tür, veri)

Parametre

tür

cast.framework.system.EventType

Etkinlik Türü.

Değer boş olamaz.

veri

(herhangi bir tür null veya tanımsız)

Etkinlik verileri (kullanımdan kaldırıldı).

Özellik

tür

non-null cast.framework.system.EventType

Etkinlik türü.