Google Chat API

Uygulamaların Google Chat'te bilgi getirmesini ve işlem gerçekleştirmesini sağlar. Kimlik doğrulama, Google Sohbet REST API'yi kullanmak için bir ön koşuldur.

Hizmet: chat.googleapis.com

Bu hizmeti çağırmak için Google tarafından sağlanan istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Uygulamanızın bu hizmeti çağırmak için kendi kitaplıklarınızı kullanması gerekiyorsa API istekleri oluştururken aşağıdaki bilgileri kullanın.

Keşif dokümanı

Keşif Belgesi, REST API'lerini tanımlamaya ve kullanmaya yönelik, makine tarafından okunabilir bir spesifikasyondur. İstemci kitaplıkları, IDE eklentileri ve Google API'leriyle etkileşimde bulunan başka araçlar oluşturmak için kullanılır. Bir hizmet, birden fazla keşif belgesi sağlayabilir. Bu hizmet, aşağıdaki keşif dokümanını sağlar:

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası, bir API hizmetinin ağ adresini belirten bir temel URL'dir. Bir hizmet, birden fazla hizmet uç noktasına sahip olabilir. Bu hizmet, aşağıdaki hizmet uç noktasına sahiptir ve aşağıdaki tüm URI'lar bu hizmet uç noktasıyla ilişkilidir:

  • https://chat.googleapis.com

REST Kaynağı: v1.media

Yöntemler
download GET /v1/media/{resourceName=**}
Medyayı indirir.
upload POST /v1/{parent=spaces/*}/attachments:upload
POST /upload/v1/{parent=spaces/*}/attachments:upload
Bir ek yükler.

REST Kaynağı: v1.spaces

Yöntemler
completeImport POST /v1/{name=spaces/*}:completeImport
Belirtilen alan için içe aktarma işlemini tamamlar ve alanı kullanıcılara görünür hale getirir.
create POST /v1/spaces
Adlandırılmış alan oluşturur.
delete DELETE /v1/{name=spaces/*}
Adlandırılmış alanı siler.
findDirectMessage GET /v1/spaces:findDirectMessage
Belirtilen kullanıcıyla olan mevcut doğrudan mesajı döndürür.
get GET /v1/{name=spaces/*}
Bir alanla ilgili ayrıntıları döndürür.
list GET /v1/spaces
Arayanın üyesi olduğu alanları listeler.
patch PATCH /v1/{space.name=spaces/*}
Bir alanı günceller.
setup POST /v1/spaces:setup
Alan oluşturur ve belirtilen kullanıcıları alana ekler.

REST Kaynağı: v1.spaces.members

Yöntemler
create POST /v1/{parent=spaces/*}/members
Çağrı uygulaması için insan üyeliği veya uygulama üyeliği oluşturur.
delete DELETE /v1/{name=spaces/*/members/*}
Üyeliği siler.
get GET /v1/{name=spaces/*/members/*}
Bir üyelikle ilgili ayrıntıları döndürür.
list GET /v1/{parent=spaces/*}/members
Alandaki üyelikleri listeler.
patch PATCH /v1/{membership.name=spaces/*/members/*}
Üyeliği günceller.

REST Kaynağı: v1.spaces.messages

Yöntemler
create POST /v1/{parent=spaces/*}/messages
Google Chat alanında mesaj oluşturur.
delete DELETE /v1/{name=spaces/*/messages/*}
Mesajı siler.
get GET /v1/{name=spaces/*/messages/*}
Bir mesajla ilgili ayrıntıları döndürür.
list GET /v1/{parent=spaces/*}/messages
Arayanın üyesi olduğu bir alandaki mesajları (engellenen üyelerden ve alanlardan gelen mesajlar da dahil) listeler.
patch PATCH /v1/{message.name=spaces/*/messages/*}
Bir mesajı günceller.
update PUT /v1/{message.name=spaces/*/messages/*}
Bir mesajı günceller.

REST Kaynağı: v1.spaces.messages.attachments

Yöntemler
get GET /v1/{name=spaces/*/messages/*/attachments/*}
Bir mesaj ekinin meta verilerini alır.

REST Kaynağı: v1.spaces.messages.reactions

Yöntemler
create POST /v1/{parent=spaces/*/messages/*}/reactions
Tepki oluşturup bunu bir mesaja ekler.
delete DELETE /v1/{name=spaces/*/messages/*/reactions/*}
Bir mesaja verilen tepkiyi siler.
list GET /v1/{parent=spaces/*/messages/*}/reactions
Bir mesaja verilen tepkileri listeler.