REST Resource: courses.students

Kaynak: Öğrenci

Bir derse öğrenci.

JSON gösterimi
{
 "courseId": string,
 "userId": string,
 "profile": {
  object (UserProfile)
 },
 "studentWorkFolder": {
  object (DriveFolder)
 }
}
Alanlar
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı.

Salt okunur.

userId

string

Kullanıcının tanımlayıcısı.

Bir isteğin parametresi olarak belirtildiğinde bu tanımlayıcı aşağıdakilerden biri olabilir:

 • kullanıcının sayısal tanımlayıcısı
 • kullanıcının e-posta adresi
 • İstekte bulunan kullanıcıyı belirten "me" dizesi değişmez değeri
profile

object (UserProfile)

Öğrencinin genel kullanıcı bilgileri.

Salt okunur.

studentWorkFolder

object (DriveFolder)

Bu öğrencinin bu dersteki çalışmasıyla ilgili Drive klasörü hakkında bilgi. Yalnızca öğrenci ve alan yöneticileri görebilir.

Salt okunur.

Yöntemler

create

Kullanıcı, derse öğrenci olarak eklenir.

delete

Bir dersteki öğrenciyi siler.

get

Bir dersin öğrencisini döndürür.

list

Talep eden şahsın görüntülemesine izin verilen bu dersin öğrencilerinin listesini döndürür.