REST Resource: courses.topics

Kaynak: Konu

Ders için bir öğretmen tarafından oluşturulan konu

JSON gösterimi
{
  "courseId": string,
  "topicId": string,
  "name": string,
  "updateTime": string
}
Alanlar
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı.

Salt okunur.

topicId

string

Konu için benzersiz tanımlayıcı.

Salt okunur.

name

string

Kullanıcının oluşturduğu konunun adı. Varsa baştaki ve sondaki boşluklar kırpılır. Ayrıca, art arda birden fazla boşluk, adın içine daraltılır. Sonuç, boş olmayan bir dize olmalıdır. Konu adları büyük/küçük harfe duyarlıdır ve 100 karakterden uzun olmamalıdır.

updateTime

string (Timestamp format)

Konunun sistem tarafından son güncellenme zamanı.

Salt okunur.

Nanosaniye çözünürlükte ve dokuz adede kadar kesir basamağına sahip, RFC3339 UTC "Zulu" biçiminde bir zaman damgası. Örnekler: "2014-10-02T15:01:23Z" ve "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

Yöntemler

create

Bir konu oluşturur.

delete

Bir konuyu siler.

get

Bir konu döndürür.

list

Talep edenin görüntülemesine izin verilen konuların listesini döndürür.

patch

Bir konunun bir veya daha fazla alanını günceller.