מבוא ל-Google Cloud Search

בעזרת Google Cloud Search, עובדי חברה יכולים לחפש ולאחזר מידע, כמו מסמכים פנימיים, שדות של מסדי נתונים ונתוני CRM, ממאגרי הנתונים הפנימיים של החברה.

סקירה אדריכלית

באיור 1 מוצגים כל הרכיבים העיקריים בהטמעה של Google Cloud Search:

סקירה כללית של הארכיטקטורה של Google Cloud Search
איור 1. רכיבים מרכזיים של Google Cloud Search

הנה ההגדרות של המונחים החשובים ביותר באיור 1:

מאגר
תוכנה שארגון משתמש בה כדי לאחסן את הנתונים שלו, כמו מסד נתונים שמשמש לאחסון מידע של עובדים.
מקור נתונים
נתונים ממאגר שנוסף לאינדקס ונשמרו ב-Google Cloud Search.
ממשק החיפוש
ממשק המשתמש שבו העובדים משתמשים כדי לחפש מקור נתונים. ניתן לפתח ממשק חיפוש לשימוש בכל מכשיר, מטלפון נייד ועד מחשב. ניתן גם לפרוס את ווידג'ט החיפוש ש-Google מספקת כדי לאפשר חיפוש באתרי האינטרנט הפנימיים שלכם. המזהה של אפליקציית החיפוש נכלל בכל חיפוש, כדי לוודא שההקשר של החיפוש, למשל בכלי לשירות לקוחות, ידוע. האתר cloudsearch.google.com מכיל ממשק חיפוש.
אפליקציית חיפוש
קבוצה של הגדרות שכאשר הן משויכות לממשק חיפוש, הן מספקות מידע הקשרי לגבי החיפושים. מידע לפי הקשר כולל את מקורות הנתונים ודירוגי החיפוש שבהם יש להשתמש בחיפוש באמצעות הממשק הזה. אפליקציות החיפוש כוללות גם מנגנונים לסינון תוצאות ולהפעלת דיווח על מקורות נתונים, כמו מספר השאילתות שנשלחו בתקופה נתונה.
סכימה
מבנה נתונים שמתאר איך צריך לייצג את הנתונים במאגר של ארגון בשביל Google Cloud Search. סכימה מגדירה את חוויית השימוש של העובד ב-Google Cloud Search, למשל איך הדברים מסוננים ומוצגים.
מחבר התוכן
תוכנה שמשמשת למעבר של הנתונים במאגר של ארגון ולאכלוס מקור נתונים.
מחבר זהויות
תוכנה שמשמשת לסנכרון זהויות ארגוניות (משתמשים וקבוצות) לזהויות שנדרשות על ידי Google Cloud Search.

תרחישים לדוגמה ב-Google Cloud Search

הנה מספר תרחישים לדוגמה שעשויים להיפתר באמצעות Google Cloud Search:

 • לעובדים צריכים דרך למצוא את המדיניות, המסמכים והתוכן של החברה שנכתבו על ידי עובדים אחרים.
 • חברי צוות שירות הלקוחות צריכים למצוא מסמכים רלוונטיים לפתרון בעיות ולשלוח אותם ללקוחות.
 • העובדים צריכים למצוא מידע פנימי על פרויקטים של החברה.
 • נציג מכירות רוצה לבדוק את הסטטוס של כל בעיות התמיכה של לקוח מסוים.
 • העובדים רוצים הגדרה של מונח ספציפי לחברה.

השלב הראשון בהטמעה של Google Cloud Search הוא זיהוי התרחישים לדוגמה ש-Google Cloud Search פותר.

הטמעת Google Cloud Search

כברירת מחדל, נתונים מ-Google Workspace, כמו מסמכים וגיליונות אלקטרוניים של Google, מתווספים לאינדקס של Google Cloud Search. אין צורך להטמיע נתונים של Google Cloud Search עבור Google Workspace. עם זאת, צריך להטמיע את Google Cloud Search לנתונים שאינם של Google Workspace, כמו נתונים שמאוחסנים במסד נתונים של צד שלישי, במערכות קבצים כמו Windows Fileshare, OneDrive או פורטלי אינטראנט כמו Sharepoint. כדי להטמיע את Google Cloud Search בארגון, צריך לבצע את השלבים הבאים.

 1. לקבוע תרחיש לדוגמה ש-Google Cloud Search עוזר לפתור.
 2. לזהות את המאגרים שמאחסנים נתונים שרלוונטיים לתרחיש לדוגמה.
 3. זיהוי מערכות הזהות שמשמשות את החברה שלכם לניהול הגישה לנתונים בכל מאגר.
 4. הגדרת גישה ל-Google Cloud Search API
 5. הוספת מקור נתונים ל-Google Cloud Search
 6. יוצרים ורושמים סכימה לכל מקור נתונים.
 7. בודקים אם יש מחבר תוכן זמין למאגר. בספריית המחברים של Cloud Search תוכלו למצוא רשימה של מחברים מוכנים מראש. אם יש מחבר תוכן, מדלגים לשלב 9.
 8. יצירת מחבר תוכן כדי לגשת לנתונים בכל מאגר ולהוסיף אותם לאינדקס למקור נתונים של Cloud Search.
 9. קביעה אם יש צורך במחבר זהויות. אם אתם לא צריכים מחבר זהויות, תוכלו לדלג לשלב 11.
 10. יוצרים מחבר זהויות כדי למפות את המאגר או את הזהויות הארגוניות לזהויות של Google.
 11. הגדרה של אפליקציות חיפוש
 12. יצירת ממשק חיפוש לביצוע שאילתות חיפוש.
 13. לפרוס את המחברים וממשקי החיפוש. אם השתמשתם במחבר מובנה מראש, בצעו את ההוראות עבור המחבר כדי לקבל אותו ולפרוס אותו. המחברים הזמינים מפורטים בספריית המחברים של Google Cloud Search

השלבים הבאים

אפשר לנסות את הפתרונות הבאים:

 1. כדאי לעיין במדריך לתחילת העבודה עם Google Cloud Search.
 2. קביעת תרחישים לדוגמה שלפיהם תשתמשו ב-Google Cloud Search.
 3. לזהות את המאגרים שרלוונטיים לתרחישים לדוגמה האלה.
 4. מזהים את מערכות הזהות שמשמשות את המאגרים שלכם.
 5. ממשיכים למאמר הגדרת גישה ל-Google Cloud Search API.