ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Cloud Search

Google Cloud Search ช่วยให้พนักงานของบริษัทค้นหาและเรียกข้อมูล เช่น เอกสารภายใน ช่องฐานข้อมูล และข้อมูล CRM จากที่เก็บข้อมูลภายในของบริษัท

ภาพรวมทางสถาปัตยกรรม

รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบหลักทั้งหมดของการติดตั้งใช้งาน Google Cloud Search

ภาพรวมสถาปัตยกรรม Google Cloud Search
ภาพที่ 1 องค์ประกอบสำคัญของ Google Cloud Search

คำจำกัดความของคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดจากรูปที่ 1 มีดังนี้

ที่เก็บ
ซอฟต์แวร์ที่องค์กรใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจากที่เก็บที่มีการจัดทำดัชนีและจัดเก็บไว้ใน Google Cloud Search
อินเทอร์เฟซการค้นหา
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่พนักงานใช้เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูล คุณสามารถพัฒนาอินเทอร์เฟซการค้นหาเพื่อใช้งานในอุปกรณ์ใดก็ได้ ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป นอกจากนี้คุณยังนำวิดเจ็ต Search ที่ได้จาก Google มาใช้เพื่อเปิดใช้การค้นหาภายในเว็บไซต์ภายในได้อีกด้วย รหัสแอปพลิเคชันการค้นหาจะรวมอยู่กับการค้นหาทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริบทของการค้นหานั้น เช่น ภายในเครื่องมือฝ่ายบริการลูกค้า เว็บไซต์ cloudsearch.google.com มีอินเทอร์เฟซการค้นหา
แอปพลิเคชันการค้นหา
กลุ่มการตั้งค่าที่จะให้ข้อมูลบริบทเกี่ยวกับการค้นหาเมื่อเชื่อมโยงกับอินเทอร์เฟซการค้นหา ข้อมูลบริบทรวมถึงแหล่งข้อมูลและการจัดอันดับการค้นหาที่ควรใช้สำหรับการค้นหาโดยใช้อินเทอร์เฟซนั้น แอปพลิเคชันการค้นหายังมีกลไกสำหรับกรองผลการค้นหาและเปิดใช้การรายงานแหล่งข้อมูลด้วย เช่น จำนวนการค้นหาที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด
สคีมา
โครงสร้างข้อมูลที่ระบุรูปแบบการแสดงข้อมูลในที่เก็บขององค์กรสำหรับ Google Cloud Search สคีมากำหนดประสบการณ์การใช้งาน Google Cloud Search ของพนักงาน เช่น วิธีกรองและแสดงสิ่งต่างๆ
เครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหา
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลในที่เก็บขององค์กรและป้อนข้อมูลแหล่งข้อมูล
Identity Connector
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ซิงค์ข้อมูลประจำตัวขององค์กร (ผู้ใช้และกลุ่ม) กับข้อมูลประจำตัวที่ Google Cloud Search กำหนด

กรณีการใช้งานของ Google Cloud Search

กรณีการใช้งานที่ Google Cloud Search อาจแก้ไขได้มีดังนี้

 • พนักงานต้องมีวิธีในการค้นหานโยบายองค์กร เอกสาร และเนื้อหาที่เขียนโดยพนักงานคนอื่นๆ
 • สมาชิกทีมฝ่ายบริการลูกค้าต้องหาเอกสารการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งให้กับลูกค้า
 • พนักงานจำเป็นต้องค้นหาข้อมูลภายในเกี่ยวกับโครงการของบริษัท
 • ตัวแทนฝ่ายขายต้องการดูสถานะของปัญหาด้านการสนับสนุนทั้งหมดสำหรับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง
 • พนักงานต้องการคำจำกัดความของคำเฉพาะบริษัท

ขั้นตอนแรกในการใช้ Google Cloud Search คือการระบุกรณีการใช้งานที่ Google Cloud Search ช่วยแก้ปัญหา

ใช้งาน Google Cloud Search

โดยค่าเริ่มต้น Google Cloud Search จะจัดทำดัชนีข้อมูล Google Workspace เช่น Google เอกสารและสเปรดชีต คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งใช้งานข้อมูล Google Cloud Search สำหรับ Google Workspace อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องใช้งาน Google Cloud Search สำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Google Workspace เช่น ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม ระบบไฟล์อย่าง Windows Fileshare, OneDrive หรือพอร์ทัลอินทราเน็ตอย่าง Sharepoint คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ Google Cloud Search สำหรับองค์กร

 1. กำหนด Use Case ที่ Google Cloud Search ช่วยแก้ไข
 2. ระบุที่เก็บที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีการใช้งาน
 3. ระบุระบบข้อมูลประจำตัวที่บริษัทของคุณใช้เพื่อจัดการการเข้าถึงข้อมูลในที่เก็บแต่ละแห่ง
 4. กำหนดค่าการเข้าถึง Google Cloud Search API
 5. เพิ่มแหล่งข้อมูลใน Google Cloud Search
 6. สร้างและลงทะเบียนสคีมาสำหรับแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่ง
 7. ตรวจสอบว่ามีเครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหาสำหรับที่เก็บหรือไม่ ดูรายการเครื่องมือเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ที่ไดเรกทอรีเครื่องมือเชื่อมต่อ Cloud Search หากมีเครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหา ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 9
 8. สร้างเครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหาเพื่อเข้าถึงข้อมูลในแต่ละที่เก็บและจัดทำดัชนีลงในแหล่งข้อมูลของ Cloud Search
 9. พิจารณาว่าต้องใช้เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจำตัวหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจำตัว ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 11
 10. สร้างเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจำตัวเพื่อแมปที่เก็บหรือข้อมูลประจำตัวขององค์กรกับข้อมูลประจำตัวของ Google
 11. ตั้งค่าแอปพลิเคชันการค้นหา
 12. สร้างอินเทอร์เฟซการค้นหาเพื่อใช้คำค้นหา
 13. ทำให้เครื่องมือเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซการค้นหาใช้งานได้ ถ้าคุณใช้เครื่องมือเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า ให้ทำตามคำแนะนำสำหรับเครื่องมือเชื่อมต่อเพื่อรับและทำให้เครื่องมือเชื่อมต่อใช้งานได้ เครื่องมือเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานจะแสดงอยู่ในไดเรกทอรีเครื่องมือเชื่อมต่อ Google Cloud Search

ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนถัดไปที่ทำได้มีดังนี้

 1. ลองดูบทแนะนำการเริ่มต้นใช้งาน Google Cloud Search
 2. กำหนด Use Case ที่คุณจะใช้ Google Cloud Search
 3. ระบุที่เก็บที่เกี่ยวข้องกับกรณีการใช้งานเหล่านี้
 4. ระบุระบบข้อมูลประจำตัวที่ที่เก็บใช้
 5. ดำเนินการต่อด้วยการกำหนดค่าการเข้าถึง Google Cloud Search API