Söz dizimi referansı

Bu sayfada, Code Search için desteklenen filtreler, operatörler, söz dizimi seçenekleri ve klavye kısayolları hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Desteklenen filtreler

Aşağıdaki tabloda, kod ararken kullanabileceğiniz filtreler listelenmiştir.

Filtre Diğer seçenekler Açıklama Örnek
case:yes case:y Aramayı büyük/küçük harfe duyarlı hale getirin. Varsayılan olarak, aramalar büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

Birden fazla arama terimini gruplandırıyorsanız bu filtre tüm alt gruplar tarafından devralınır.
case:yes Hello World
class: Sınıf adı arayın. class:MainClass
comment: Yorumlar içinde arama yapabilirsiniz. comment:bug
content: Yalnızca dosya içeriklerini arayın. Buna dosya adları dahil değildir. content:hello
file: filepath:
yol:
k:
Dosya adına veya yola göre dosya arayın. file:test.js
function: func: İşlev adı arayın. function:print
lang: language: Belirli bir dili kullanarak sonuçları arayın. lang:java test
pcre:yes Perl uyumlu normal ifadeler kullanın.

Satırlarda arama yapmak için kullanışlıdır.
pcre:yes @Provides\s+double
symbol: Belirli bir simgeyi arayın. symbol:immutable
usage: Yorumlar ve dize değişmez değerleri olmadan arama yapın. usage:map

lang seçenekleri

Aşağıdaki tabloda lang: filtresinin desteklediği, yaygın olarak kullanılan programlama dilleri listelenmektedir. Uygun durumlarda, değer için takma ad kullanılabilir.

Dil lang: değer Takma adlar
C++ c++ cpp, cc cxx
C c
Java java
Kotlin kotlin kt, kts
Python python py
JavaScript javascript js
Go go golang
JSON json
HTML html angular
Hedef-C++ objectivec++
Objective-C objectivec objc
Markdown markdown md
AppleScript applescript
C# c# csharp
CSS css
CSV csv
curl curl
Dart dart
Django django
JSP jsp
Perl perl
2.999 php
PowerShell powershell
Ruby ruby
Paslı rust rs
shell shell bash, sh
HTML shtml
SQL sql
Swift swift
Tcl tcl
XML xml
XSLT xslt
YAML yaml

Desteklenen operatörler

Aşağıdaki tabloda, kod ararken kullanabileceğiniz operatörler listelenmiştir.

Operatör Açıklama
AND Mantıksal "VE" operatörü. Daha fazla bilgi için VE operatörünü kullanma konulu makaleyi inceleyin.
OR Mantıksal "VEYA" operatörü. Daha fazla bilgi için VEYA operatörünü kullanma bölümüne bakın.

Ek söz dizimi seçenekleri

Kod arama için aşağıdaki ek söz dizimi seçenekleri desteklenir.

Option Açıklama
(search_expression) Birden fazla terimi birlikte gruplandırır. Daha fazla bilgi için Arama terimlerini gruplandırma bölümüne bakın.
- Terimi arama sonuçlarından hariç tutar.
\ ., \ veya ( gibi özel karakterlere çıkış karakteri ekler.
"search_expression" Arama sorgusunu normal ifade olarak yorumlamadan tam bir arama yapın.

Desteklenen klavye kısayolları

Code Search'te sunulan klavye kısayollarını görmek için ? yazın.

Aşağıdaki tabloda, kod ararken kullanabileceğiniz klavye kısayolları listelenmiştir.

Anahtar İşlem
sa. Dosyanın düzeltme geçmişini gösterin.
q Alt paneli açın/kapatın.
b Suç katmanını gösterin veya gizleyin.
f Bulma çubuğunu göster.
/ Odağı arama kutusuna getirin.
o Odağı, anahat tarayıcısı olarak değiştirin.
t Odağı, dizin ağacı olarak değiştirin.
l Bağlantılar açılır menüsünü açar.
lp Dosya açılır menüsünü Bağlantılar açılır menüsünde kopyalar.
lh Bağlantılar açılır menüsünde, dosyanın HEAD sürümünün bağlantısını kopyalar.
lr Bağlantı, dosyanın mevcut sürümünün ve Bağlantılar açılır menüsündeki geçerli satırın bağlantısını kopyalar.
. Arama kutusundayken mevcut dizinde kod veya dosya arayın.
j Arama sonuçlarında bir sonraki sonucu seçin.
k Arama sonuçlarında önceki sonucu seçin.
x Simgeler için çapraz referansları gösterir.