Używanie operatora AND

Aby wyszukać wiele haseł, użyj operatora AND. Ten operator zwraca wyniki tylko wtedy, gdy spełnione są warunki po obu stronach operatora.

W przypadku wyszukiwania wielu haseł hasło AND jest domyślnie stosowane. Na przykład to wyszukiwanie plików Pythona zawierających hasło server:

server lang:python

Możesz też użyć operatora AND. Przykład:

server AND lang:python