جستجوی محتویات فایل

به طور پیش فرض، یک کوئری هم مسیر فایل و هم محتوا را جستجو می کند. با استفاده از فیلتر content می توانید جستجوی خود را فقط به محتوای یک فایل محدود کنید. برای مثال، کوئری زیر عبارت main در محتویات همه فایل های جاوا جستجو می کند. مواردی را که یک مسیر حاوی عبارت main باشد جستجو نمی کند.

lang:java content:main