DevFest คือการประชุมเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนทั่วโลกซึ่งจัดโดยชุมชน Google Developer Groups (GDG) กิจกรรม DevFest แต่ละงานจัดขึ้นโดยผู้จัดกิจกรรม GDG เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการเรียนรู้และความสนใจของชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างเครือข่าย และการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google

สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ DevFest

กิจกรรมระดับโลกที่จัดขึ้นโดยชุมชน Google Developer Groups โดยมีผู้เชี่ยวชาญชั้นนําเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Google ในด้านต่างๆ เช่น Android, Firebase, Flutter, แมชชีนเลิร์นนิง และอื่นๆ อีกมากมาย
เวิร์กช็อปเต็มวัน ประสบการณ์ปฏิบัติจริง กิจกรรมการแฮ็กและการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี Google ที่คุณชื่นชอบ
พบปะและติดต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์คนอื่นๆ ในชุมชนของคุณ

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบ

การช่วยเหลือพิเศษ
Android
คอร์
Chrome OS
Firebase
Flutter
Google Assistant
Google Wallet
Google Cloud
Google Play
Google Maps Platform
Material Design
TensorFlow
Web
เข้าร่วมกลุ่มในพื้นที่และพบปะกับนักพัฒนาแอปในพื้นที่ที่มีความสนใจคล้ายกัน