מאגר המומחים ברחבי העולם

הספרייה הבאה מכילה את רשימת כל מומחי המפתחים של Google. Google מכירה באנשים האלה בידע הטכנולוגי ובכישורים שלהם.

כל מומחה למפתחים של Google נושא באחריות מלאה לשירותים שלו, והוא אינו משויך ל-Google ואינו מציע שירותים מטעם Google. הלקוחות נושאים באחריות מלאה לשימוש שלהם בשירותים, אם יש כאלה. Google לא תישא באחריות למוצרים או לשירותים שיסופקו על ידי מומחה.