Xem sự kiện khởi động quốc tế năm 2023

Thời gian đăng ký tham gia Thử thách giải pháp năm 2023 đã chính thức bắt đầu!

Xây dựng giải pháp cho các vấn đề tại địa phương bằng cách sử dụng công nghệ của Google, phù hợp với một hoặc nhiều Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc lần thứ 17. Thử thách dành cho giải pháp dành cho các thành viên của Câu lạc bộ nhà phát triển sinh viên của Google. Tham gia Câu lạc bộ nhà phát triển Google (GDSC) trên trang cộng đồng GDSC.

1. Hãy đăng ký ở bên dưới.
2. Thành lập một nhóm và xây dựng giải pháp.
3. Hãy gửi giải pháp của bạn trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Nhận được áo thun, giấy chứng nhận và thông tin cố vấn từ Google cùng các chuyên gia khác để cải thiện và gửi giải pháp cho giải thưởng cao nhất.
Nhận giải thưởng 1.000 USD tiền mặt cho mỗi thành viên và một tính năng trong Blog dành cho nhà phát triển của Google và buổi phát trực tiếp Ngày hội minh hoạ toàn cầu, cùng với sự cố vấn với một chuyên gia Google, quà tặng và chứng chỉ.
Nhận giải thưởng 3.000 USD tiền mặt cho mỗi thành viên và nhận được một tính năng trong Blog dành cho nhà phát triển của Google và buổi phát trực tiếp Ngày hội minh hoạ toàn cầu, cùng với sự cố vấn với một chuyên gia Google, quà tặng và chứng chỉ.

Được thành lập bởi Liên Hợp Quốc vào năm 2015, với sự hỗ trợ của tất cả 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, 17 Mục tiêu phát triển bền vững hướng đến mục tiêu xóa đói nghèo, đảm bảo thịnh vượng và bảo vệ hành tinh.