การใช้งานเว็บ

หมายเหตุ: สร้างคําขอโฆษณาได้เพียง 1 รายการต่อหน้า ไม่ว่าจะมีการบล็อกกี่รายการก็ตาม

สําคัญ: โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขก่อนใช้รหัสนี้

ในการใช้โค้ดนี้ คุณต้องมีบัญชี AdSense ที่มีสิทธิ์ที่ใช้งานอยู่จึงจะใช้โฆษณาที่กําหนดเองของ AdSense ได้

ภาพรวม

การติดตั้งใช้งานโฆษณาที่กําหนดเองในเครือข่าย AdSense ในเว็บไซต์มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างสไตล์โฆษณาที่กําหนดเองในเครือข่าย Search ใน AdSense

หลังจากลงชื่อเข้าใช้ ให้ขยายโฆษณา Search แล้วคลิกสไตล์โฆษณา Search คุณสร้างสไตล์ใหม่หรืออัปเดตสไตล์ที่มีอยู่ได้ที่นี่

ขั้นตอนที่ 2: กําหนดค่าโค้ด

คลิกรับรหัส ฝัง กําหนดค่าคอนเทนเนอร์โฆษณาให้ตรงกับคอนเทนเนอร์โฆษณาในหน้าค้นหา

ขั้นตอนที่ 3: นําโค้ดไปใช้

คัดลอกโค้ดจากโปรแกรมสร้างโค้ดและวางโค้ดลงในหน้าเว็บ โปรดอย่าลืมอัปเดตพารามิเตอร์ query ควรใส่โค้ดที่สร้างขึ้นในแท็กส่วนหัวในแท็กส่วนหัวในเว็บไซต์เพื่อให้โฆษณาโหลดได้อย่างถูกต้อง โค้ดสําหรับหน่วยโฆษณา 1 จะมีการตั้งค่าสําหรับหน่วยโฆษณาทั้งหมดในหน้าเว็บ หน่วยโฆษณาเพิ่มเติมจะต้องวางเฉพาะหน่วยโฆษณา <div> ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่โฆษณาควรปรากฏ

ฟีเจอร์ที่ใช้กันโดยทั่วไปจะมีอยู่ในโปรแกรมสร้างโค้ด แต่จะมีพารามิเตอร์เพิ่มเติมบางส่วนอยู่ในส่วนอ้างอิง ส่วนอ้างอิงประกอบด้วยตัวเลือกระดับหน้าเว็บทั้งหมดที่ใช้กับหน่วยโฆษณาทั้งหมดในหน้าเว็บ รวมถึงตัวเลือกระดับหน่วยโฆษณาทั้งหมดที่ใช้กับหน่วยโฆษณาแต่ละหน่วย

รหัสตัวอย่าง

การโหลดโฆษณาแบบไม่พร้อมกัน

โค้ดที่สร้างขึ้นเป็นแบบไม่พร้อมกัน ด้านล่างคือตัวอย่างทํางานแบบเต็มของการโหลดโฆษณาแบบไม่พร้อมกัน คุณเปิดตัวอย่างนี้ในแท็บใหม่ได้ อย่าลืมใส่รหัสลูกค้าของคุณเอง

<html>
<head>

<script async="async" src="https://www.google.com/adsense/search/ads.js"></script>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">
 (function(g,o){g[o]=g[o]||function(){(g[o]['q']=g[o]['q']||[]).push(
 arguments)},g[o]['t']=1*new Date})(window,'_googCsa');
</script>

</head>

<body>

<div id="afscontainer1"></div>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">

var pageOptions = {
 'pubId' : 'test client ID', // Enter your own client-ID here
 'query' : 'flowers', // User query for this page
 'styleId': '7824176615' // Enter your own style ID here
};

var adblock1 = {
 'container' : 'afscontainer1',
 'width' : 700
};

var adblock2 = {
 'container' : 'afscontainer2',
 'width' : 700
};

_googCsa('ads', pageOptions, adblock1, adblock2);
</script>

<p>Search result 1</p>
<p>Search result 2</p>
<p>Search result 3</p>

<div id="afscontainer2"></div>
</body>
</html>

การค้นหาที่เกี่ยวข้องใน Search เป็นหน่วยทั่วไปที่มีข้อความค้นหาซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อความค้นหาปัจจุบัน ลิงก์ในหน่วยนี้จะไปที่หน้าผลการค้นหาใหม่

<html>
<head>

<script async="async" src="https://www.google.com/adsense/search/ads.js"></script>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">
 (function(g,o){g[o]=g[o]||function(){(g[o]['q']=g[o]['q']||[]).push(
 arguments)},g[o]['t']=1*new Date})(window,'_googCsa');
</script>

</head>

<body>

<div id="afscontainer1"></div>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">

var pageOptions = {
 'pubId': 'test client ID', // Enter your own client-ID here
 'query': 'flowers', // User query for this page
 'styleId': '1234567890', // Enter your own style ID here
 'resultsPageBaseUrl': '//www.example.com/search', // Enter your own base URL here
 'resultsPageQueryParam': 'query' // Enter your own query parameter here
};

var adblock = {
 'container': 'afscontainer1',
 'number': 3,
 'width': 700
};

var rsblock = {
 'container': 'afscontainer2',
 'relatedSearches': 6,
 'width': 500
};

_googCsa('ads', pageOptions, adblock, rsblock);
</script>

<p>Search result 1</p>
<p>Search result 2</p>
<p>Search result 3</p>

<div id="afscontainer2"></div>
</body>
</html>

การค้นหาที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาจะแสดงข้อความค้นหาสําหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้า ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้สํารวจหัวข้อที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมกับโฆษณา Search หรือการนําทางในเว็บไซต์ได้ อย่าใช้พารามิเตอร์ "ข้อความค้นหา" สําหรับการค้นหาที่เกี่ยวข้องในหน้าเนื้อหาเนื่องจากจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด

<html>
<head>

<script async="async" src="https://www.google.com/adsense/search/ads.js"></script>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">
 (function(g,o){g[o]=g[o]||function(){(g[o]['q']=g[o]['q']||[]).push(
 arguments)},g[o]['t']=1*new Date})(window,'_googCsa');
</script>

</head>

<body>

<p>Page content</p>

<div id="afscontainer1"></div>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">

var pageOptions = {
 'pubId': 'test client ID', // Enter your own client-ID here
 'relatedSearchTargeting': 'content', // Must use 'content'
 'hl': 'en', // The preferred language for related terms (default to 'en' if not specified)
 'styleId': '1234567890', // Enter your style ID
 'resultsPageBaseUrl': '//www.example.com/search', // Enter the base URL of your results page
 'resultsPageQueryParam': 'query', // Specify the query parameter on your results page
 'terms': 'term a,term b', // Optionally provide your own related terms in a comma-delimited list
 'referrerAdCreative': 'example ad title' // Only used when a user clicked an ad to arrive here
};

var rsblock1 = {
 'container': 'afscontainer1',
 'relatedSearches': 6
};

_googCsa('relatedsearch', pageOptions, rsblock1);
</script>

<p>More page content</p>

</body>
</html>

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

เราขอแนะนําให้ผู้เผยแพร่โฆษณาทุกรายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเราในการใช้งานโฆษณาที่กําหนดเองในเครือข่าย AdSense และหลีกเลี่ยงวิธีการติดตั้งใช้งานที่อาจรบกวนการแสดงโฆษณาและทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดหรือประสิทธิภาพที่ไม่ดี

 • อย่าเรียกโฆษณาหลายรายการจากหน้าเว็บ เว้นแต่จะใช้การเลื่อนได้ไม่รู้จบ
 • อย่าซ่อนการบล็อกโฆษณาก่อนหรือหลังการแสดงโฆษณา
 • อย่าย้ายการบล็อกโฆษณาที่อยู่รอบๆ หน้าเว็บ
 • อย่าขอบล็อกโฆษณามากกว่าที่คุณต้องการให้แสดงในหน้าเว็บ
 • ไม่เปลี่ยนแปลง DOM ของตัวบล็อกโฆษณา
 • อย่าใช้งานการโหลดแบบ Lazy Loading ของคุณเอง (ใช้การโหลดแบบ Lazy Loading ของ Google แทน)
 • อย่าแคชทรัพยากร JS ของ Google ในเว็บไซต์
 • อย่าใช้พารามิเตอร์ "ข้อความค้นหา" สําหรับการค้นหาที่เกี่ยวข้องในหน้าเนื้อหาเนื่องจากจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด