Method: documents.get

Belirtilen dokümanın en son sürümünü alır.

HTTP isteği

GET https://docs.googleapis.com/v1/documents/{documentId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
documentId

string

Alınacak dokümanın kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
suggestionsViewMode

enum (SuggestionsViewMode)

Dokümana uygulanacak öneri görünümü modu. Bu sayede doküman, tüm öneriler satır içi, kabul edilmiş veya reddedilmiş olarak görüntülenebilir. Belirtilmezse DEFAULT_FOR_CURRENT_ACCESS kullanılır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Document öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/documents
  • https://www.googleapis.com/auth/documents.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.