Veri Aktarımı 2.0 sürümü

Veri Aktarımı 2.0 sürümü, standart raporlamanın ötesinde analizler sunabilen ham raporlama verileri sağlar. Google Marketing Platform raporlama verilerini işlerken, verilerin bir kısmı Veri Aktarımı için işaretlenir. İşlem tamamlandıktan sonra, Veri Aktarımı dosyaları Google Cloud Storage'da (GCS) kullanıma sunulur. Veri Aktarımı'ndan tam olarak yararlanmak için kuruluşunuzun şunları yapması gerekir: büyük dosyaları çıkarma, dönüştürme ve yükleme, veritabanı yönetme ve komut dosyalarını uygulama.

Adrese teslim

  • Gösterim ve tıklama dosyaları günde 24 kez (her saat için bir tane) yayınlanır. İşlem süresi dosyaya göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle dosyalar hatalı görünebilir. Etkinlik dosyaları günlük olarak yayınlanır.

  • Eşleşme tablosu dosyaları ve Floodlight etkinlik dosyaları günlük olarak yayınlanır.

  • Etkinlik dosyaları ve eşleşme tablosu dosyalarının işlenmesi, yapılandırılmış raporlama saat diliminizde gece yarısı başlar ve dosyalar tamamlanır tamamlanmaz yayınlanır.

  • Dosyalar 60 gün boyunca Google Cloud Storage'da kullanılabilir. Dosyalar 60 gün sonra silinir.

İçerik

  • Veri Aktarımı dosyaları; gösterim, tıklama, rich media ve floodlight etkinliği verilerini günlük düzeyinde sağlar. Eşleşme tabloları dosyaları, bir yandan güçlü veriler sağlamaya devam ederken diğer yandan tek tek dosya boyutunu küçültmek için kullanılır. Veri Aktarımı 2.0 alanlarının tam listesine bakın.

  • Display & Video 360 kullanıcıları, Veri Aktarımı raporlarına Display & Video 360 alanlarını ekleyebilir. Bu alanlar, normal DCM Veri Aktarımı dosyalarına eklenir.

  • Tüm Veri Aktarımı ve eşleşme tablosu dosyaları virgülle ayrılmıştır ve UTF-8 kodlamasını destekler.

Biçimlendirme

  • Virgül ayırıcılar: Eşleşme tablosu dosyaları da dahil olmak üzere Veri Aktarımı 2.0'daki tüm dosyalarda ayırıcı olarak virgül (,) kullanılır.

  • Tırnak işareti içine alınmış özel karakterler: Özel karakter içeren alanlar için alanın içeriği tırnak işareti içine alınır (").

  • UTF-8 kodlaması: Tüm Veri Aktarımı ve eşleşme tablosu dosyaları UTF-8 kodlamasını destekler.