REST Resource: apps

Kaynak: Uygulama

Uygulama kaynağı, bir kullanıcının yüklediği uygulamaların bir listesini, her uygulamanın desteklenen MIME türleri, dosya uzantıları ve diğer ayrıntılarıyla ilgili bilgilerle sağlar.

Bazı kaynak yöntemleri (ör. apps.get) için appId gerekir. Yüklü bir uygulamanın kimliğini almak için apps.list yöntemini kullanın.

JSON gösterimi
{
 "name": string,
 "objectType": string,
 "supportsCreate": boolean,
 "productUrl": string,
 "primaryMimeTypes": [
  string
 ],
 "secondaryMimeTypes": [
  string
 ],
 "primaryFileExtensions": [
  string
 ],
 "secondaryFileExtensions": [
  string
 ],
 "id": string,
 "supportsImport": boolean,
 "installed": boolean,
 "authorized": boolean,
 "icons": [
  {
   "size": integer,
   "category": string,
   "iconUrl": string
  }
 ],
 "useByDefault": boolean,
 "kind": string,
 "shortDescription": string,
 "longDescription": string,
 "supportsMultiOpen": boolean,
 "productId": string,
 "openUrlTemplate": string,
 "createUrl": string,
 "createInFolderTemplate": string,
 "supportsOfflineCreate": boolean,
 "hasDriveWideScope": boolean
}
Alanlar
name

string

Uygulamanın adı.

objectType

string

Bu uygulamanın oluşturduğu nesnenin türü (ör. Grafik). Boş bırakılırsa bunun yerine uygulama adı kullanılmalıdır.

supportsCreate

boolean

Bu uygulamanın yeni nesne oluşturmayı destekleyip desteklemediği.

productUrl

string

Bu uygulamanın ürün listelemesinin bağlantısı.

primaryMimeTypes[]

string

Birincil MIME türlerinin listesi.

secondaryMimeTypes[]

string

İkincil MIME türlerinin listesi.

primaryFileExtensions[]

string

Birincil dosya uzantılarının listesi.

secondaryFileExtensions[]

string

İkincil dosya uzantılarının listesi.

id

string

Uygulamanın kimliği.

supportsImport

boolean

Bu uygulamanın Dokümanlar düzenleyicilerinden içe aktarmayı destekleyip desteklemediği.

installed

boolean

Uygulamanın yüklü olup olmadığı.

authorized

boolean

Uygulamanın, kullanıcının Drive'ındaki verilere erişim yetkisi olup olmadığı.

icons[]

object

Uygulamanın çeşitli simgeleri.

icons[].size

integer

Simgenin boyutu. Genişlik ve yüksekliğin maksimum değeri olarak gösterilir.

icons[].category

string

Simgenin kategorisi. İzin verilen değerler:

 • application - uygulama simgesi
 • document - uygulamayla ilişkili bir dosyanın simgesi
 • documentShared - uygulamayla ilişkili paylaşılan bir dosyanın simgesi
icons[].iconUrl

string

Simgenin URL'si.

useByDefault

boolean

Uygulamanın desteklediği türler için varsayılan işleyici olarak seçili olup olmadığı.

kind

string

Bu her zaman drive#app olur.

shortDescription

string

Uygulamanın kısa bir açıklaması.

longDescription

string

Uygulamanın uzun bir açıklaması.

supportsMultiOpen

boolean

Bu uygulamanın birden fazla dosya açmayı destekleyip desteklemediği.

productId

string

Bu uygulama için ürün listelemenin kimliği.

openUrlTemplate

string

Dosyaları bu uygulamayla açmak için şablon URL'si. Şablon, gerçek dosya kimlikleriyle değiştirilecek {ids} ve/veya {exportIds} içerecek. Dokümanların tamamı için Dosyaları Açma sayfasına göz atın.

createUrl

string

Bu uygulamayla yeni dosya oluşturma URL'si.

createInFolderTemplate

string

Belirli bir klasörde bu uygulamayla yeni dosya oluşturmak için kullanılacak şablon URL'si. Şablon, yeni dosyanın oluşturulacağı klasörle değiştirilecek {folderId} öğesini içerir.

supportsOfflineCreate

boolean

Bu uygulamanın internete bağlı değilken yeni dosya oluşturmayı destekleyip desteklemediği.

hasDriveWideScope

boolean

Uygulamanın Drive genelinde kapsama sahip olup olmadığı. Drive genelinde kapsama sahip bir uygulama, kullanıcının Drive'ındaki tüm dosyalara erişebilir.

Yöntemler

get

Belirli bir uygulamayı indirme

list

Kullanıcının yüklü uygulamalarını listeler.