REST Resource: children

Kaynak: ChildReference

Bir klasörün alt öğesine referans.

Bazı kaynak yöntemleri (ör. children.get) için childId gerekir. Alt öğenin kimliğini almak için children.list yöntemini kullanın.

JSON gösterimi
{
  "id": string,
  "selfLink": string,
  "kind": string,
  "childLink": string
}
Alanlar
id

string

Alt hesabın kimliği.

kind

string

Yalnızca çıkış. Bu her zaman drive#childReference olur.

Yöntemler

delete

Klasörden bir alt öğe kaldırılır.

get

Belirli bir alt referansı alır.

insert

Klasöre dosya ekler.

list

Klasörün alt öğelerini listeler.