Method: comments.list

แสดงความคิดเห็นของไฟล์

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/comments

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
fileId

string

รหัสของไฟล์

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
includeDeleted

boolean

หากตั้งค่าไว้ ระบบจะแสดงผลความคิดเห็นและการตอบกลับทั้งหมด รวมถึงความคิดเห็นและการตอบกลับที่ลบไปแล้ว (ซึ่งเนื้อหาถูกตัด)

maxResults

integer

จำนวนการสนทนาสูงสุดที่จะรวมไว้ในคำตอบ ซึ่งใช้สำหรับการแบ่งหน้า

pageToken

string

โทเค็นต่อเนื่อง ซึ่งใช้เพื่อเลื่อนดูชุดผลลัพธ์ขนาดใหญ่ หากต้องการดูผลการค้นหาหน้าถัดไป ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็นค่า "nextPageToken" จากคำตอบก่อนหน้า

updatedMin

string

ระบบจะแสดงเฉพาะการสนทนาที่มีการอัปเดตหลังจากการประทับเวลานี้ จัดรูปแบบเป็นการประทับเวลา RFC 3339

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

รายการความคิดเห็นในไฟล์ใน Google ไดรฟ์

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "kind": string,
 "selfLink": string,
 "nextLink": string,
 "items": [
  {
   object (Comment)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
ช่อง
kind

string

นี่คือ drive#commentList เสมอ

items[]

object (Comment)

รายการความคิดเห็น หากมีการเติมข้อมูล NextPageToken แล้ว รายการนี้อาจไม่สมบูรณ์และควรมีการดึงข้อมูลหน้าผลลัพธ์เพิ่มเติม

nextPageToken

string

โทเค็นหน้าเว็บสำหรับความคิดเห็นหน้าถัดไป ส่วนนี้จะไม่ปรากฏหากถึงส่วนท้ายของรายการความคิดเห็นแล้ว หากโทเค็นถูกปฏิเสธไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ควรทิ้งและควรเริ่มใส่เลขหน้าใหม่ตั้งแต่หน้าแรกของผลการค้นหา

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/docs
 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

ขอบเขตบางอย่างถูกจำกัดและต้องมีการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แอปใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการให้สิทธิ์