Method: drives.get

รับข้อมูลเมตาของไดรฟ์ที่แชร์โดยใช้รหัส

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v2/drives/{driveId}

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
driveId

string

รหัสของไดรฟ์ที่แชร์

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
useDomainAdminAccess

boolean

ส่งคำขอในฐานะผู้ดูแลระบบโดเมน หากตั้งค่าเป็น "จริง" ผู้ขอจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงหากเป็นผู้ดูแลระบบของโดเมนที่เป็นเจ้าของไดรฟ์ที่แชร์

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Drive

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องมีขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

ขอบเขตบางอย่างถูกจำกัดและต้องมีการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แอปใช้งานได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการให้สิทธิ์