Method: files.patch

Dosyanın meta verilerini ve/veya içeriğini günceller. Bu yöntemi çağırırken yalnızca değiştirmek istediğiniz istekteki alanları doldurun. Alanlar güncellenirken bazı alanlar (değiştirilme tarihi gibi) otomatik olarak değişebilir. Bu yöntem yama semantiğini destekler.

HTTP isteği

PATCH https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
fileId

string

Güncellenecek dosyanın kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
addParents

string

Eklenecek üst kimliklerin virgülle ayrılmış listesi.

convert
(deprecated)

boolean

Kullanımdan kaldırıldı: Bu parametrenin işlevi yok.

enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

Kullanımdan kaldırıldı: Birden fazla klasöre dosya ekleme özelliği artık desteklenmiyor. Bunun yerine shortcuts politikasını kullanın.

modifiedDateBehavior

enum (ModifiedDateBehavior)

modifiedDate öğesinin güncellenme davranışını belirler. Bu, setModifiedDate politikasını geçersiz kılar.

newRevision

boolean

Blob yüklemesinin yeni bir düzeltme oluşturup oluşturmayacağı. Yanlış değerine ayarlanırsa mevcut başlık düzeltmesindeki blob verileri değiştirilir. Doğru değerine ayarlanır veya ayarlanmadan bırakılırsa ana düzeltme olarak yeni bir blob oluşturulur ve sabitlenmemiş önceki düzeltmeler kısa bir süre için korunur. Sabitlenmiş düzeltmeler maksimum 200 düzeltmeye kadar ek depolama alanı kotası kullanılarak süresiz olarak saklanır. Düzeltmelerin nasıl saklandığıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Drive Yardım Merkezi'ne bakın. İstekte yük yoksa bu alanın yoksayıldığını unutmayın.

ocr

boolean

.jpg, .png, .gif veya .pdf yüklemelerinde OCR'yi deneme.

ocrLanguage

string

Ocr doğruysa kullanılacak dille ilgili ipuçları. Geçerli değerler BCP 47 kodlarıdır.

pinned

boolean

Yeni düzeltmenin sabitlenip sabitlenmeyeceğini belirler. Bir dosyada en fazla 200 sabitlenmiş düzeltme olabilir. İstekte yük yoksa bu alanın yoksayıldığını unutmayın.

removeParents

string

Kaldırılacak üst kimliklerin virgülle ayrılmış listesi.

setModifiedDate

boolean

Değiştirilme tarihinin, istek gövdesinde sağlanan değeri kullanarak ayarlanıp ayarlanmayacağı. Bu alanın true değerine ayarlanması modifiedDateBehavior=fromBodyOrNow, false ise modifiedDateBehavior=now ile eşdeğerdir. Değiştirilme tarihi olarak modifiedDateBehavior=noChange tarihinde değişiklik yapılmasını önlemek için.

supportsAllDrives

boolean

İstekte bulunan uygulamanın hem Drive'larım hem de ortak Drive'ları destekleyip desteklemediği.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Kullanımdan kaldırıldı: Bunun yerine supportsAllDrives kullanın.

timedTextLanguage

string

Zamanlanmış metnin dili.

timedTextTrackName

string

Zamanlanmış metin parçası adı.

updateViewedDate

boolean

Dosya başarıyla güncellendikten sonra görüntüleme tarihinin güncellenip güncellenmeyeceğini belirtir.

useContentAsIndexableText

boolean

İçeriğin dizine eklenebilir metin olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

includePermissionsForView

string

Yanıta hangi ek görünüm izinlerinin dahil edileceğini belirtir. Yalnızca published desteklenir.

includeLabels

string

Yanıtın labelInfo bölümüne dahil edilecek etiket kimliklerinin virgülle ayrılmış listesi.

İstek içeriği

İstek metni, File öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, File öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.scripts

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.