Method: parents.delete

Dosyadan bir üst öğe kaldırılır.

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/parents/{parentId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
fileId

string

Dosyanın kimliği.

parentId

string

Üst öğenin kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

Kullanımdan kaldırıldı: Bir öğe, ortak Drive'da değilse ve son üst öğesi kaldırılırsa öğe, sahibinin kökünün altına yerleştirilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.