Method: permissions.insert

แทรกสิทธิ์สำหรับไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์

คำเตือน: ระบบไม่รองรับการดำเนินการสิทธิ์พร้อมกันในไฟล์เดียวกัน ระบบจะใช้การอัปเดตครั้งล่าสุดเท่านั้น

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/permissions

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
fileId

string

รหัสสำหรับไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
emailMessage

string

ข้อความที่กำหนดเองแบบข้อความธรรมดาที่ใส่ไว้ในอีเมลแจ้งเตือน

enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

เลิกใช้งานแล้ว: ดูรายละเอียดได้ที่ moveToNewOwnersRoot

moveToNewOwnersRoot

boolean

พารามิเตอร์นี้จะมีผลก็ต่อเมื่อรายการไม่ได้อยู่ในไดรฟ์ที่แชร์และคำขอพยายามโอนการเป็นเจ้าของรายการนั้น หากตั้งค่าเป็น true ระบบจะย้ายรายการนี้ไปยังโฟลเดอร์ราก "ไดรฟ์ของฉัน" ของเจ้าของคนใหม่และนำผู้ปกครองก่อนหน้านี้ทั้งหมดออก หากตั้งค่าเป็น false จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการหลัก

sendNotificationEmails

boolean

จะส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อแชร์กับผู้ใช้หรือกลุ่มหรือไม่ ระบบจะไม่สนใจพารามิเตอร์นี้และจะส่งอีเมลหาก role เป็น owner

supportsAllDrives

boolean

แอปพลิเคชันที่ส่งคำขอรองรับทั้งไดรฟ์ของฉันและไดรฟ์ที่แชร์หรือไม่

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

เลิกใช้งานแล้ว: ใช้ supportsAllDrives แทน

useDomainAdminAccess

boolean

ส่งคำขอในฐานะผู้ดูแลระบบโดเมน หากตั้งค่าเป็น "จริง" ผู้ขอจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงหากพารามิเตอร์รหัสไฟล์อ้างอิงถึงไดรฟ์ที่แชร์และผู้ส่งคำขอเป็นผู้ดูแลระบบของโดเมนที่มีไดรฟ์ที่แชร์อยู่

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อความของคำขอมีอินสแตนซ์ของ Permission

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Permission ที่สร้างขึ้นใหม่

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องมีขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

ขอบเขตบางอย่างถูกจำกัดและต้องมีการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แอปใช้งานได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการให้สิทธิ์