Method: replies.get

otrzyma odpowiedź.

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

commentId

string

Identyfikator komentarza.

replyId

string

Identyfikator odpowiedzi.

Parametry zapytania

Parametry
includeDeleted

boolean

Jeśli zasada jest skonfigurowana, poskutkuje to pobraniem usuniętej odpowiedzi.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu CommentReply.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.