User

Bir Drive kullanıcısı hakkında bilgi.

JSON gösterimi
{
  "displayName": string,
  "kind": string,
  "me": boolean,
  "permissionId": string,
  "emailAddress": string,
  "photoLink": string
}
Alanlar
displayName

string

Yalnızca çıkış. Bu kullanıcı için düz metinden görülebilen bir ad.

kind

string

Yalnızca çıkış. Bunun ne tür bir kaynak olduğunu tanımlar. Değer: "drive#user" sabit dizesi.

me

boolean

Yalnızca çıkış. Bu kullanıcının istekte bulunan kullanıcı olup olmadığı.

permissionId

string

Yalnızca çıkış. İzin kaynaklarında görünen kullanıcı kimliği.

emailAddress

string

Yalnızca çıkış. Kullanıcının e-posta adresi. Kullanıcı, e-posta adresini istekte bulunan kişi için görünür hale getirmediyse bu, belirli bağlamlarda bulunmayabilir.